Samenleving
Vodafone Foundation

Vodafone Foundation

Vodafone Nederland Foundation
De Stichting Vodafone Netherlands Foundation (‘Vodafone Nederland Foundation’) zet sinds 2002 mobiele technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Daarnaast organiseert de Foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers.

- Onafhankelijke organisatie met ANBI-status

- Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel sinds 5 September 2002

- Onderdeel van een wereldwijd netwerk van 27 Vodafone Foundations

- Gefinancierd door VodafoneZiggo (VodafoneZiggo Group Holding BV) en Vodafone (Vodafone Group Plc)

- Alle donaties van VodafoneZiggo verlopen via de Vodafone Nederland Foundation

Volledige naam: Stichting Vodafone Netherlands Foundation
RSIN nummer: 811241051
Bezoekadres: Avenue Céramique 300, 6221KX Maastricht
Postadres: Postbus 1500, 6201BM Maastricht

Wereldwijd
Onze wereldwijde missie is ‘Connecting for Good’: we benutten de kracht van Vodafone’s communicatietechnologie om een verschil te maken in de wereld. Er is een netwerk van 27 lokale Vodafone foundations. Door dit unieke netwerk van stichtingen kunnen we inspelen op specifieke maatschappelijke behoeften op het gebied van gezondheid, onderwijs en rampenbestrijding van de landen waarin Vodafone actief is. Lees meer over onze internationale activiteiten.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie VodafoneZiggo medewerkers en twee externe bestuursleden die advies geven over de strategie en de toekomstige richting en toezicht houden op de uitvoering van de strategie en de financiële verantwoording.

Bestuursleden
- Louise Meijer, voorzitter en Director Brand & Communication, VodafoneZiggo
- Arie de Zeeuw, penningmeester, extern
- Sherry Rafiq, bestuurslid en Director Internal Communication & Engagement, VodafoneZiggo

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Vodafone Foundation. Zij hebben wel recht op een reiskostenvergoeding.

Visie, missie en strategie
We willen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Zo helpen we jong en oud met het ontwikkelen van digitale vaardigheden en brengen we mensen in moeilijke situaties via onze technologie in contact brengen met hun familie en vrienden. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het hebben van toegang tot digitale oplossingen kan sociaaleconomische ongelijkheid en de kans op sociale uitsluiting verkleinen.

Door mensen in staat te stellen om te participeren in de digitale samenleving realiseren we vooruitgang in het leven van met name kwetsbare groepen en verkleinen we de ongelijkheidskloof. Dat doen we via onze onderwijsprogramma’s en door digitale oplossingen toegankelijk te maken. Jaarlijks willen we 200.000 mensen bereiken met onze programma's.

We hebben drie speerpunten:
1) Digital Life skills
: ontwikkelen van digitale vaardigheden voor jong en oud om kansen te vergroten, zoals Online Masters, Experience Days en Welkom Online. Lees meer >>

2) Digital solutions 4 Good: beschikbaar stellen van technologische oplossingen om sociale participatie te bevorderen zoals Bondgenoten en Instant Network. Lees meer >>

3) Social sponsorships: samenwerkingen met stichtingen die zich met name richten op sociale participatie zoals JINC.

Partnerships:
• JINC
• ECP / Samen Digiwijzer
• Techniekpact
• Stichting Kind en Ziekenhuis
• Raad van Kinderen
• Schuldeiserscoalitie

Donaties:
• Cruyff Foundation
• Fonds gehandicaptensport
• Emma at Work
• Meldpunt Kinderporno
• Jostiband

Medewerkersbetrokkenheid:
• Sportevents voor het goede doel zoals de Connect Run
• Matched Funding – hierbij wordt het bedrag dat medewerkers inzamelen voor een goed doel verdubbeld|

Financiële verantwoording
Jaarrapportage Vodafone Foundation 2018-2019 [PDF]
Jaarrapportage Vodafone Foundation 2017-2018 [PDF]

Jaarrapportage Vodafone Foundation 2016/2017 [PDF]
Jaarrapportage Vodafone Foundation 2015-2016 [PDF]