Samenleving
Vodafone Foundation

Vodafone Foundation

Vodafone Nederland Foundation

De Vodafone Foundation zet sinds 2002 mobiele technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Daarnaast organiseert de Foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers.

---

- Onafhankelijke organisatie met ANBI-status

- Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel sinds 5 September 2002

- Onderdeel van een wereldwijd netwerk van 27 Vodafone Foundations

- Financiële bijdragen van VodafoneZiggo BV en van Vodafone Group Plc

- Alle donaties van VodafoneZiggo verlopen via de Vodafone Nederland Foundation

---

Volledige naam: Stichting Vodafone Netherlands Foundation
RSIN nummer: 811241051
Bezoekadres: Avenue Céramique 300, 6221KX Maastricht
Postadres: Postbus 1500, 6201BM Maastricht

Wereldwijd
Onze wereldwijde missie is 'Connecting for Good': we benutten de kracht van Vodafone's communicatietechnologie om een verschil te maken in de wereld. Er is een netwerk van 27 lokale Vodafone Foundations. Door dit unieke netwerk van stichtingen kunnen we inspelen op specifieke maatschappelijke behoeften op het gebied van gezondheid, onderwijs en rampenbestrijding van de landen waar Vodafone actief is. Lees meer over onze internationale activiteiten.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie VodafoneZiggo-medewerkers en twee externe bestuursleden die toezicht houden op de uitvoering van de strategie en de financiële verantwoording.

• Marieke Dekker, voorzitter en Executive Director External Affairs, VodafoneZiggo

• Arie de Zeeuw, penningmeester, extern

• Sherry Rafiq, bestuurslid en Director Internal Communication & Engagement, VodafoneZiggo

• Peter Mensing, bestuurslid, extern

• Louise Meijer, bestuurslid en Director Brand & Communication, VodafoneZiggo

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Vodafone Foundation. Zij hebben wel recht op een kostenvergoeding.

Missie en visie

VISIE – Gebrek aan digitale vaardigheden vergroot ongelijkheid en kans op sociale uitsluiting. Om vooruit te kunnen komen in het leven en deel te kunnen nemen aan de samenleving, zijn digitale vaardigheden cruciaal.

MISSIE – Voorkomen van sociale uitsluiting door mensen in staat te stellen om te participeren in de digitale samenleving

RESULTAAT – Jaarlijks 200.000 mensen bereiken met onze programma's. "Touch the lives" van 1 miljoen mensen in 2022

IMPACT – Inclusie en reduceren van ongelijkheid via onderwijsprogramma's en digitale oplossingen

Strategie
De Vodafone Foundation wil dat iedereen de kans heeft om volop mee te doen in de digitale samenleving. Met onze technologie en Foundation programma's willen we vooruitgang realiseren in het leven van met name kwetsbare groepen en zo de ongelijkheidskloof verkleinen. Om onze missie te bereiken, hebben we twee speerpunten: het ontwikkelen van vaardigheden om kansen te vergroten en het beschikbaar stellen van digitale oplossingen om sociale participatie te bevorderen.

We hebben drie strategische pijlers:

1) Digital Life skills, een scholenprogramma waarmee we kinderen en jongeren met name uit achterstandswijken digitale vaardigheden meegeven. Lees meer >>

2) Innovate4Good, hiermee zetten we technologische oplossingen in om sociale participatie te bevorderen. Lees meer >>

3) Social sponsorships, samenwerkingen met stichtingen die zich met name richten op sociale participatie van jongeren

Partnerships:

• JINC

• ECP / Samen Digiwijzer

• Techniekpact

• Stichting Kind en Ziekenhuis

• Raad van Kinderen

• Schuldeiserscoalitie

Donaties:

• Cruyff Foundation

• Fonds gehandicaptensport

• Emma at Work

• Meldpunt Kinderporno

• Jostiband

Medewerkersbetrokkenheid:

• Sportevents voor het goede doel zoals de Connect Run

• Matched Funding – hierbij wordt het bedrag dat medewerkers inzamelen voor een goed doel verdubbeld|

Financiële verantwoording
Jaarverslag Vodafone Foundation 2017-2018

Jaarrapportage Vodafone Foundation 2016/2017 [PDF]
Jaarrapportage Vodafone Foundation 2015-2016 [PDF]