Verhalen
'Geniet, maar app met mate'

'Geniet, maar app met mate'

Op zoek naar balans in de digitale samenleving

Digitalisering brengt ons veel mooie ontwikkelingen, maar staan we stil bij de schaduwkant? Niet vaak genoeg, vindt de CEO van VodafoneZiggo. Tijdens het DigiDiner ging hij in gesprek met tientallen vertegenwoordigers van grote bedrijven, startups, media, maatschappelijke organisaties en universiteiten.

Digitale balans was het hoofdthema van deze bijeenkomst, die VodafoneZiggo in juli organiseerde in Amsterdam. "Het gemak waarmee iedereen met elkaar verbonden is, vind ik geweldig. Maar er is ook een keerzijde", zegt Jeroen Hoencamp, CEO VodafoneZiggo. "Veertig procent van de jongeren blijkt stress te ervaren omdat ze voortdurend online zijn. Daar kunnen wij onze ogen niet voor sluiten."

Geen opgeheven vingertje
"VodafoneZiggo voelt een sterke verantwoordelijkheid bij dit thema", aldus Jeroen. "Daarom vinden we het belangrijk om de bewustwording te vergroten en de discussie aan te gaan. Niet op belerende toon, niet met een opgeheven vingertje, maar met een open, realistische blik. Ons doel is niet slechts het aanbieden van telecom en media. Wij willen plezier en vooruitgang brengen bij iedere verbinding, voor zowel bedrijven als consumenten."

Digitalisering vraagt om etiquette
Uit de discussies tijdens het DigiDiner bleek dat bewustwording hoog op de agenda moet staan. Ook stelde men vast dat digitalisering vraagt om etiquette. Gedurende de avond gingen kleine groepen deelnemers in creatieve sessies aan de slag met mogelijke oplossingen. Dit leidde tientallen losse ideeën, die stuk voor stuk werden toegelicht en beoordeeld. Zo ontstond het plan voor een soort digitale 'schijf van vijf', een digitaal rijbewijs en een set van etiquetteregels. Welke van deze ideeën VodafoneZiggo verder gaat oppakken, wordt later bekend.

Uit elkaar drijven
Jeroen Hoencamp benadrukt dat het bedrijf graag de samenwerking opzoekt. "We kunnen het niet alleen. Daarom houden we het gesprek continu gaande. Eerder dit jaar hadden we bijvoorbeeld de Raad van Kinderen op bezoek, en vroegen hen wat wij konden doen om hen te helpen goed om te gaan met internet en de mobiele telefoon. Ze kwamen met een verrassend antwoord. Ze zeiden: "Het gaat niet alleen om ons, het zijn ook onze ouders die de hele tijd achter die telefoon zitten. Dan zeggen ze wel dat ze aan het werk zijn, maar dat is niet zo. Wij willen ook wel eens spelletje met ze doen." Media waren er ooit om mensen bij elkaar te brengen, maar je ziet nu dat media mensen soms uit elkaar drijft. Ik zeg niet dat er één oplossing is, het gaat er vooral om dat je met elkaar in dialoog gaat."

Mensen en bijen
Inspiratie voor die gesprekken kwam van kunstenaar Koert van Mensvoort. De rode draad in zijn werk is al jaren de vraag waar het naartoe gaat met mens en natuur. "24 miljard jaar geleden was de aarde een bioshere. De interactie door mensen heeft daar een technosphere van gemaakt. En die evolutie gaat door. De hele wereld om ons heen is al ontworpen en vormgegeven. We zijn helemaal vergroeid met techniek. Zoals de bijen zorgen voor de evolutie van bloemen, zorgen wij voor de evolutie van technologie. Net zoals de vissen niet door hebben dat het nat is, zwemmen wij in een technologische omgeving. Het is nu aan ons om biologie en technologie met elkaar in balans brengen. Want het gebeurt allemaal op één bol, onze aarde."

Toekomst
Verlangen naar de toekomst stond centraal in de toespraak van Bas Verhart van DFFRNT Media. Hij werkt voor Verhart legt uit: "Als organisatie willen we iets doen. Terugkijkend kun je zeggen dat de toekomst er altijd al was. Als je goed genoeg kijkt is onze toekomst er nu al. De vraag is hoe die toekomst eruit ziet. Hoe kun je in die toekomst stappen? Het gaat niet om voor of tegen, wij zijn nieuwsgierig naar verschillende perspectieven."

The Future Society
VodafoneZiggo en DFFRNT zijn de oprichters van het project The Future Society. Deze groep inspirerende experts uit diverse hoeken van de samenleving organiseert interactieve sessies over de rol die technologie in ons leven speelt. Nu, maar vooral in de toekomst. Volgens Verhart kent The Future Society twee aspecten: de toekomstige maatschappij en de groep mensen die bij elkaar komt om erover te discussiëren. "We gaan interessante achtergronden delen over de mogelijkheden van technologie én de persoonlijke kant ervan. Want als professionals hebben we ook de verantwoordelijkheid om over alledaagse issues, zoals stress en beveiliging, na te denken. Graag maken we zowel de innovatieve als de gevoelige zaken bespreekbaar."