Statements

Right now, we only have the VodafoneZiggo statements in Dutch:

Voorgenomen ACM-concept-marktanalysebesluit
Op 27 februari 2018 heeft toezichthouder ACM (de Autoriteit Consument & Markt) laten weten dat VodafoneZiggo, net als KPN, haar netwerk moet openstellen voor andere telecomoperators. Op die manier kunnen andere aanbieders, via ons netwerk, internet (met tv en/of telefonie) aanbieden aan hun klanten. Het besluit is nog niet definitief, al kondigde ACM aan dit te willen besluiten.

ACM kijkt elke drie jaar naar de concurrentiesituatie in de telecommarkt. In de nieuwste concept-marktanalyse is de toezichthouder van mening dat KPN én VodafoneZiggo beide dominant zijn in de markt. 

Uiteraard zullen we gebruik maken van onze mogelijkheid om op dit concept te reageren. Wij vinden dat de markt zeer competitief is. Er worden aantrekkelijke pakketten tegen concurrerende prijzen aangeboden en consumenten krijgen meer snelheid, meer content en meer waar voor hun geld. Wij zijn het dus niet eens met de analyse die bovendien tot méér regulering leidt. Ook vrezen we dat de enorme investeringen die we doen in onze netwerken hierdoor worden verstoord. Deze  zijn nodig om de digitale koploper in Europa te blijven. 

We wachten het definitieve besluit na de reactie van de Europese Commissie af, die we later dit jaar verwachten. 

Infrastructuur
Nederland is momenteel de Europese nummer 1 op het gebied van connectiviteit (qua snelheid, prijs en dekkingsgraad). Om deze toppositie te behouden en om aan de steeds grotere data-behoeften van de moderne maatschappij te kunnen voldoen, zijn langetermijninvesteringen in infrastructuur nodig, maar ook investeringszekerheid. Wat dit laatste betreft, is het van groot belang dat de internationale 5G-standaard ook snel in Nederland wordt geïntroduceerd. Hiervoor is naast de 700 MHz band (voor dekking) ook de 3,5 GHz band (voor capaciteit) vereist, voor de ontwikkeling en uitrol van 5G in Nederland. Op dit moment is de 3,5 GHz slechts zeer beperkt beschikbaar in Nederland en spannen wij ons ervoor in om samen met de sector en met de relevante ministeries een oplossing te vinden.

Innovatie
Gigabit-capaciteit op vaste (DOCSIS 3.1) en mobiele netwerken (5G) in combinatie met de verdere ontwikkeling van Internet of Things, opent de deuren naar onder meer smart cities, zelfrijdende auto's, smart farming, zorg op afstand, virtual reality, augmented reality en real-time medische operaties op afstand. Dit alles zal leiden tot geheel nieuwe businessmodellen. Het is dus van groot belang voor de groei van de Nederlandse digitale economie en het vestigingsklimaat dat Europese en Nederlandse telecomwetgeving private investeringen in Gigabit-infrastructuren en innovatie stimuleert.

Liberalisering van telecom
Liberalisering van de telecomsector in Nederland is beslist een succesverhaal. Per 2017 heeft 95% van alle Nederlandse huishoudens toegang tot een internetverbinding van 100 Megabit per seconde of meer. Dankzij netwerkverbeteringen is het aantal abonnementen in deze snelheidsklasse vanaf eind 2015 bovendien verdubbeld.

Buitengebied
In het gebied waar Ziggo zijn diensten aanbiedt (bijna heel Nederland) hebben we ruim 95% van de huishoudens aangesloten op ons netwerk. Op al deze adressen kunnen we een snelheid leveren van 400 Mbps. We investeren de komende jaren fors om de capaciteit van ons netwerk nog verder omhoog te brengen. 

Het uitbreiden van ons netwerk in het buitengebied (de ontbrekende 5%, voornamelijk plattelandsgebieden) heeft op dit moment geen prioriteit voor VodafoneZiggo.

Het is wat ons betreft begrijpelijk en zelfs positief dat provincies en gemeenten zich lokaal inzetten voor de aanleg van toekomstvaste netwerken in het buitengebied.

Daarom staan we achter lokale projecten die zich richten op het buitengebied. Belangrijk is wel dat dit soort projecten zich beperken tot het buitengebied en er geen staatssteun wordt gebruikt om te concurreren met bestaande marktpartijen in zogenaamde grijze gebieden.

Netwerk van de toekomst
VodafoneZiggo ziet zich niet alleen als aanjager van de Nederlandse digitalisering, maar ook als de bouwer van de infrastructuur die Nederland moet helpen om de digitale voorsprong van het land in de toekomst te waarborgen. Vanaf 2020 willen we een nog verder ontwikkeld 'next generation network' aan kunnen bieden, waarbij vaste en mobiele verbindingen nog dichter op elkaar aansluiten. De klant zal straks nauwelijks meer merken dat zijn apparaten schakelen tussen vast internet, wifi en mobiel internet. Altijd en overal online zijn wordt via ons netwerk nóg stabieler, slimmer en sneller, met nóg hogere internetsnelheden. Dat is ook nodig, de databehoeften van Nederland groeien namelijk exponentieel.

Overstap naar volledig digitale tv
Ziggo gaat het tv-aanbod volledig digitaal maken. Ziggo levert nu al overal standaard tv in digitale kwaliteit aan al haar klanten, maar niet iedereen maakt daar op dit moment gebruik van. Verreweg het grootste deel van de klanten kijkt al wel volledig digitaal tv. Klanten die momenteel analoog via de kabel tv kijken, gaan in de komende jaren samen met Ziggo gefaseerd per regio de overstap naar digitaal maken. 

Van onze 4 miljoen klanten zijn er nog circa 300.000 huishoudens die alleen analoog kijken. We zullen deze klanten zo goed mogelijk helpen bij de overgang naar digitaal. In dat licht wachten we ook nog even met het afschakelen van analoge kabelradio. Daarvoor zijn op dit moment minder goede alternatieven voorhanden. Om analoge kabelradio te kunnen blijven aanbieden, hebben we een ontheffing gekregen van het Commissariaat voor de Media.