Nieuwsberichten

Organisatie

  toon meer nieuws

  VodafoneZiggo en Onbeperkt aan de Slag samen op de bres voor mensen met arbeidsbeperking

  20 maart 2019

  VodafoneZiggo en de organisatie Onbeperkt aan de Slag, trappen de eerste dag van de lente af met de introductie van het PowerPunt. Dit is het eerste, centrale en nationale online contactpunt dat mensen met een arbeidsbeperking voorziet van informatie, advies en hulp over werken met een arbeidsbeperking. Het PowerPunt is te vinden op Onbeperktaandeslag.nl/powerpunt.

  Nederland telt volgens officiële cijfers 1.7 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. De werkloosheid onder deze groep is hoog. Mobiliteit is daarbij een belangrijke factor: mensen met een beperking zijn vaak minder mobiel en moeten meer moeite doen om ergens te komen. Onbeperkt aan de Slag helpt mensen met een beperking in hun zoektocht naar een baan. Wekelijks ontvangt de organisatie ruim 200 e-mails met uiteenlopende vragen. Het nieuwe digitale contactpunt PowerPunt gaat al deze vragen verzamelen en de antwoorden publiceren. Ook wordt het mogelijk om via chat en videogesprekken advies te krijgen.

  Advies en financiële hulp
  VodafoneZiggo steunt de Onbeperkt aan de Slag in haar missie om de vertegenwoordiging van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit doet het telecombedrijf door financiële ondersteuning te bieden bij de opzet van het Powerpunt. Thomas Mulder, Executive Director HR VodafoneZiggo: "Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan deelnemen aan de maatschappij en dus ook de arbeidsmarkt. Zo hebben wij op dit moment een 'gebaarisata' in huis, een barista met een gehoorbeperking waar onze collega's met behulp van een tablet een bestelling kunnen doen." Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking juist over extra competenties beschikken. Zo zijn zij vaak goed in het bedenken van oplossingen, mede doordat zij gewend zijn in hun eigen leven oplossingsgericht te denken.

  Eén centraal punt
  Onbeperkt aan de Slag heeft op dit moment een bestand van bijna tienduizend werkzoekenden met een beperking. Directeur, Saskia Rosmalen: "We krijgen ongelooflijk veel vragen, waaruit blijkt dat er behoefte is aan één centraal informatiepunt. De ontwikkeling van het PowerPunt past in de behoefte die er is bij deze groep werkzoekenden, maar ook bij werkgevers. In VodafoneZiggo hebben wij een betrokken partner gevonden om PowerPunt verder vorm te geven".

  Over Onbeperkt aan de Slag
  Onbeperkt aan de Slag is gestart in 2014 als pilot om mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers die voor hen open staan met elkaar in contact te brengen in het kader van werk. Dat doet Onbeperkt aan de Slag door digitale en fysieke ontmoetingen te organiseren, op het digitale platform en op de wekelijkse Meet&Greets door het hele land heen. In 2015 is Onbeperkt aan de Slag ondergebracht in een specifiek voor dit doel opgerichte social enterprise. Inmiddels staan er meer bijna tienduizend werkzoekenden ingeschreven en hebben ruim honderd werkgevers zich aangesloten. Onbeperkt aan de Slag zelf heeft ook alleen maar mensen met een arbeidsbeperking in dienst en is daarmee een uniek bedrijf. Voor meer informatie, ga naar www.onbeperktaandeslag.nl.