Nieuwsberichten

Organisatie

  toon meer nieuws

  VodafoneZiggo pakt gebrek aan digitale vaardigheden in onderwijs aan

  17 september 2018

  Utrecht, 17 september 2018 – Structurele aandacht voor digitale vaardigheden ontbreekt nog steeds in de lesprogramma’s van scholen. Vanaf 2021 is het verplicht om digitale vaardigheden hierin op te nemen. Dit is volgens VodafoneZiggo te laat en daarom gaan zij nu al aan de slag met het Future Ready programma voor scholen. Op deze manier wil het bedrijf kinderen voorbereiden op de toekomst. 

  Mismatch in vaardigheden
  Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) krijgt 65% van de kinderen later een baan die op dit moment nog niet bestaat, een baan waarin waarschijnlijk digitale vaardigheden van fundamenteel belang zijn. Desondanks blijkt uit onderzoek van Kennisnet dat maar weinig scholen aandacht besteden aan het aanleren van digitale vaardigheden. Daarnaast constateert VodafoneZiggo nu al een tekort aan mensen met de juiste digitale vaardigheden. Het scholenprogramma is daar niet direct een oplossing voor maar zorgt wel dat het probleem in de toekomst wordt aangepakt.

  Het ‘Future Ready Scholenprogramma’ bestaat uit drie onderdelen. Leerlingen volgen workshops tijdens een Experience Day waarbij kinderen kennis maken met techniek bij VodafoneZiggo op kantoor. Ook kunnen zij gratis het lesprogramma Online Masters volgen, inclusief gastles. Voor docenten is er een cursus lesgeven in digitale vaardigheden. Het programma richt zich niet alleen op technische vaardigheden maar ook op hoe men omgaat met de digitale ontwikkelingen in de samenleving.  

  “Het is essentieel dat kinderen kunnen meekomen in de samenleving en daar zijn de juiste digitale vaardigheden voor nodig. We willen leerlingen van jongs af aan meenemen en digitaal vaardig maken om hun kansen op een baan te vergroten. Het verankeren van deze vaardigheden in het onderwijs blijkt een grote uitdaging voor scholen. Het Future Ready Scholenprogramma biedt hierin een mooie opstart. We kijken ernaar uit om een nieuwe generatie klaar te stomen,” aldus Marieke Dekker, directielid VodafoneZiggo. 

  Het afgelopen schooljaar maakte VodafoneZiggo ruim 100.000 leerlingen digitaal vaardiger. Dit gebeurde met het Online Masters programma. Een gratis lesprogramma over de digitale wereld, bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onder-wijs. Ook verwelkomde de organisatie bijna 2.000 jongeren voor de maandelijkse Experience Days. De ambitie voor de organisatie is om komend schooljaar 200.000 leerlingen te bereiken. Uit heel het land hebben tientallen scholen zich opgegeven voor het nieuwe programma van VodafoneZiggo in samenwerking met JINC en de TU Delft.