Verhalen
"Connectie is veel meer dan apparaten en netwerken"

"Connectie is veel meer dan apparaten en netwerken"

Van lespakketten tot slimme steden

VodafoneZiggo werkt hard aan het vergroten van verbondenheid. Met inwoners, met bedrijven en met overheden. Directieleden Marieke Dekker en John van Vianen leggen uit hoe ze dit aanpakken.

In onze maatschappij draait alles om communicatie en connectiviteit. Daarvoor zijn netwerken en technieken nodig die complex zijn en soms moeilijk te bevatten. Voor VodafoneZiggo is verbondenheid echter veel meer dan slimme connecties tussen apparaten en netwerken. Het gaat om het gevoel van verbondenheid tussen mensen die leven in de samenleving van vandaag. Met alle uitdagingen en kansen die daarbij horen.

Online Masters
"Gemeentes zijn voor VodafoneZiggo een belangrijke partner in verschillende innovatieve projecten", licht Marieke Dekker toe. Zij is als directeur External Affairs verantwoordelijk voor initiatieven waarbij gemeentes betrokken zijn. VodafoneZiggo zal aanwezig zijn bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Maastricht op 26 en 27 juni. "Sinds kort bieden we het programma Online Masters aan op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Doel van het lesprogramma is jongeren te stimuleren om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Nu heerst er een kennisachterstand als het gaat om de digitale wereld. Hoe ga je slim, veilig en bewust om met de digitale wereld die mensen verbindt maar ook kan verdelen?"

Smart City
Een term die je tegenwoordig vaak hoort is Smart City. Volgens directeur Zakelijke Markt John van Vianen wordt dit begrip te pas en te onpas gebruikt. "Het lijkt ingewikkelder dan het is. Een Smart City werkt eraan om bepaalde stromen slimmer te laten verlopen door via internet apparaten en sensoren aan elkaar te koppelen. VodafoneZiggo werkt op dat gebied samen met Philips aan smart street lighting en met TomTom aan verkeersmanagement. Andere voorbeelden zijn het optimaliseren van de logistiek omtrent het ophalen van afval, smart bikes, beveiliging en het meten van trillingen bij bouwprojecten Een gemeente die daar bewust mee omgaat, is een Smart City. En daaraan kan VodafoneZiggo een belangrijke bijdrage leveren."

Tekst: Wouter Pronk
Dit artikel is eerder gepubliceerd in de VNG krant