Verhalen
"Overheid kan 5G nog versnellen"

"Overheid kan 5G nog versnellen"

Matthias Sauder over het spectrum dat nodig is voor 5G

"De Nederlandse overheid is te laat met het veilen van de 3,5 GHz band en stelt onvoldoende spectrum beschikbaar. Toch is dit nodig voor een optimale vijfde generatie mobiel internet (5G)", vindt Matthias Sauder, Director Network Mobile bij VodafoneZiggo. Het wachten op de verplaatsing van Burum zal er volgens hem toe leiden dat we achterop komen te liggen in Europa: "Nederland dreigt zo zijn digitale koppositie te verliezen. Het is echter nog niet te laat om hier iets aan te doen."

Nederland voldoet niet aan Europese afspraak
VodafoneZiggo pleit er al langer voor dat de 3,5 GHz band in Nederland snel wordt vrijgemaakt voor 5G. In de brief aan de Tweede Kamer van december 2018 heeft de staatssecretaris echter gecommuniceerd dat het pas in september 2022 zover zal zijn. Dat is veel later dan in andere EU-landen. Bovendien voldoet Nederland zo niet aan de Europese afspraak om de 3,5 GHz band uiterlijk eind 2020 beschikbaar te stellen. Dat heeft twee oorzaken. Het satelliet-afluisterstation van de inlichtingendiensten in Burum (Friesland) dient te worden verplaatst, omdat de uitrol van 5G dit station te veel zou verstoren. Daarnaast zijn er al vergunningen afgegeven voor lokaal gebruik van de 3,5 GHz band, die voorlopig beletten dat de band breed beschikbaar komt voor 5G.

5G zonder 3,5 GHz is geen écht 5G
Een late introductie van een volwaardig en efficiënt 5G betekent dat in de tussentijd extra investeringen in het 4G-netwerk nodig zijn om het toenemende datagebruik aan te kunnen. Ook gebruikers profiteren dan pas veel later van de voordelen van 5G. Dat is een bittere pil voor providers en hun klanten. Voor alle duidelijkheid: een 5G-netwerk lanceren zonder 3,5 GHz is technisch wel mogelijk. Dit gebeurt dan door het gebruik van bestaand 4G spectrum of de nieuwe 700 MHz band. Dit biedt echter niet de beloofde 'gigabit' snelheden, hoge capaciteit om vele gebruikers tegelijk te bedienen, noch de andere voordelen, zoals ultrakorte responstijden ('low latency') en netwerk-capaciteitsgaranties.

Nederland kan nog versnellen
Hoewel het principebesluit is genomen om 'Burum' te verplaatsen, is het nog niet duidelijk of dit gaat lukken en wanneer dit proces voltooid zal zijn. De regering heeft een speciaal gezant aangesteld die hierover afstemt met andere landen. Daarnaast moet het ministerie wat ons betreft de huidige vergunninghouders motiveren om eerder naar een andere frequentieband te migreren, bijvoorbeeld door nadeelcompensatie te bieden. De ambitie dient te zijn om uiterlijk eind 2020 zo veel mogelijk 3,5 GHz spectrum vrij te spelen voor 5G. Wellicht is het veilen hiervan dan te combineren met de al geplande multibandveiling die eind 2019 of begin 2020 zal plaatsvinden.

Meer spectrum naar mobiele operators
In de 3,5 GHz frequentieband is in totaal 400 MHz beschikbaar, namelijk tussen de 3.400 tot 3.800 MHz. Het kabinet wil in 2022 slechts 200 MHz beschikbaar stellen, in 2026 zou dan nog eens 100 MHz volgen. De laatste 100 MHz wil de overheid reserveren voor lokale vergunninghouders voor bedrijfsspecifieke toepassingen. Aangezien met 5G juist op individuele gebruikers specifiek toegesneden diensten mogelijk worden, zijn wij van mening dat het efficiënter is als een groter deel van het 3,5GHz spectrum gebruikt kan worden voor openbare 5G netwerken. Voor héél specifieke toepassingen kan eigen spectrum wenselijk zijn, maar volgens ons is 40 MHz hiervoor genoeg. Dat betekent dat er dan 360 MHz beschikbaar is voor openbare 5G netwerken. Wij roepen het ministerie van Economische Zaken daarom op om in totaal 360 MHz zo snel mogelijk vrij te spelen voor 5G, zodat heel Nederland er de vruchten van kan plukken.

Wij roepen de beleidsmakers op om serieus na te denken over versnellen en verruimen van de beschikbaarheid van 3,5 GHz voor 5G. En daarmee in te zetten op behoud van onze digitale koppositie. Het kán nog…!

Matthias Sauder, Director Network Mobile VodafoneZiggo

Lees meer over ons netwerk van de toekomst