Verhalen
Steeds sterker

Steeds sterker

Hoe wij ons netwerk verfijnen

Klanten laten genieten van een ijzersterk mobiel netwerk. Dat is waar we bij Vodafone, iedere dag weer, keihard aan werken. En dat werpt gelukkig vruchten af: onderzoekers onderstrepen het feit dat de Nederlandse mobiele netwerken tot de beste telecominfrastructuren van Europa, ja zelfs de wereld, behoren.

Het is natuurlijk fijn om te horen dat we het erg goed doen. Daar mogen we ook best trots op zijn, maar dat betekent niet dat we achterover gaan leunen. Integendeel, we blijven investeren. Zo'n pluim stimuleert ons juist om nóg beter te presteren. Het is een extra aanmoediging om te blijven zoeken naar nieuwe ideeën, technieken te testen en in te voeren. Een mobiel netwerk is namelijk nooit af en beweegt mee met het continu veranderende Nederlandse landschap. Onze netwerkengineers zijn daarom 24 uur per dag bezig met het uitbreiden, moderniseren, herinrichten en 'finetunen' van het mobiele netwerk.

Ik blik graag even terug op het afgelopen jaar, waarin we de meest hardnekkige uitdagingen in het mobiele netwerk hebben aangepakt. Deze zijn grofweg te verdelen in twee onderdelen: algemene bereikbaarheid (dekking en capaciteit) en specifieke lokale netwerkinstellingen.

"Hallo? Ben je er nog?"
Waar klanten het hardst van balen, is het opeens wegvallen van de mobiele verbinding. "Hallo? Ben je er nog?" De boosdoener achter deze 'dropped calls' is meestal verminderde of ontbrekende dekking in het gebied waar de klanten vandaan bellen. Zeker als de bellers bewegen, wisselt de afstand tussen de dichtstbijzijnde telefoonantennes natuurlijk continu. Soms is dat een ingewikkelde puzzel. Maar het kan ook liggen aan specifieke lokale netwerkinstellingen die een verbinding stabiel horen te houden. Die instellingen werden voorheen handmatig, en niet 24/7 beheerd.

In ons netwerk hebben we daarom de technologieën SON (Self-Optimizing Network) en 'call re-establishment' geïmplementeerd. SON is een automatische piloot, die zorgt voor een optimale balans tussen kwaliteit, capaciteit en dekking van het mobiele netwerk. Niet alleen kan de technologie configureren, plannen en beheren, het beschikt tevens over een zelf herstellend vermogen. Mocht er ergens bepaalde hardware uitvallen door een defect, dan kan SON het netwerk omleiden zodat het effect van de storing beperkt blijft en het netwerk optimaal blijft functioneren. Als er bijvoorbeeld een zendmast wegvalt, dan passen omringende zendmasten hun antennes automatisch aan zodat de dekking van het netwerk gegarandeerd blijft.

De technologie call re-establishment is net zo slim, misschien nog wel slimmer dan SON: het herstelt de lijn na een 'dropped call' zó snel dat de beller geen onderbroken gesprek ervaart. Mede dankzij deze innovaties hebben we het aantal ongewenst afgebroken gesprekken weten te verlagen met maar liefst 25%!

Openbare plekken, geen blinde vlekken
Uiteraard streven we naar de beste dekking voor onze klanten. Niet alleen blijven we zendmasten bijbouwen, ook verzorgen we oplossingen op maat op openbare plekken. Het verzorgen van adequate dekking in bijvoorbeeld grote bouw- en infraprojecten zoals weg-, spoor- en metrotunnels is essentieel voor een goede netwerkervaring. Zo hebben we in december 2G-, 3G- en 4G-netwerken aangelegd in de Maastrichtse Koning Willem-Alexandertunnel en hebben we in januari de Ketheltunnel op de A4 van mobiele dekking voorzien.

Het waren complexe klussen, vooral vanwege de strenge veiligheidseisen in zo'n tunnel. Daarnaast houden de opdrachtgevers en bouwers van zulke projecten zelden rekening met het feit dat een minimale dekking van de mobiele netwerken verplicht is. Daarom hebben we eerder bij de betrokken partijen aangedrongen op een kritische herziening van het Nederlands Bouwbesluit, zodat we efficiënter kunnen samenwerken en sneller de mobiele oplossingen kunnen realiseren.

4G Bellen en Wifi Bellen
Ook de nieuwe technieken 4G Bellen en Wifi Bellen hebben de bereikbaarheid verbeterd en het aantal verbroken verbindingen teruggedrongen. Dankzij deze technologieën zijn klanten telefonisch beter bereikbaar op locaties waar de 2G- of 3G-dekking niet optimaal is. Ook zorgen ze voor een betere gesprekskwaliteit en een kortere tijd om verbinding te maken. Daarnaast blijft de snelle 4G-verbinding tijdens het telefoongesprek bestaan, waardoor andere applicaties die internetverbinding gebruiken, niet worden onderbroken.

Inmiddels maken ongeveer 600.000 klanten actief gebruik van deze technologieën, goed voor zo'n 11 miljoen gespreksminuten per dag.

Netwerktevredenheid
De hamvraag is: hebben alle inspanningen geleid tot een betere netwerktevredenheid bij onze klanten?
Een van de instrumenten die we gebruiken om de netwerktevredenheid te meten is NPS. Daarbij interviewen we op reguliere basis klanten en leggen we ze o.a. de vraag voor: "Gebaseerd op uw ervaringen met ons netwerk, in welke mate zou u ons aanbevelen aan vrienden/familie/collega's?" Als we de NPS-resultaten van maart 2017 vergelijken met maart vorig jaar, dan zien we een stijging van maar liefst +7 NPS punten. Een prachtig resultaat en een kroon op het werk van de betrokken collega's.

Ik ben me ervan bewust dat NPS alléén niet zaligmakend is, maar ik ben er trots op dat we een ijzersterk netwerk beter hebben weten te maken. En we blijven ons inzetten om het nóg beter te maken.

Eben Albertyn, Chief Technology Officer (CTO) VodafoneZiggo

directie_EbenAlbertyn_mini.jpg