Verhalen
Videobellen met de digitale dokter

Videobellen met de digitale dokter

Virtuele zorg sterkt aan

Een doktersassistente die een patiënt uitleg geeft over medicatie. Een videogesprek waarin een begeleider vanuit de jeugdzorg een jongere motiveert om zijn bed uit te komen. Een hulpoproep van een zelfstandig wonende oudere naar een wijkverpleegkundige. Videobellen in de zorg biedt talloze mogelijkheden om de zorg in Nederland beter, toegankelijker en efficiënter te maken. Met DigitalDoctor biedt Vodafone een oplossing waarmee zorginstellingen eenvoudig zorg op maat kunnen bieden door videocontact te maken met de cliënt of patiënt.

De digitalisering van de maatschappij zorgt voor een stijgende vraag naar digitale oplossingen in de zorg. Zowel zorgverleners als cliënten en patiënten willen meer mogelijkheden om digitaal in contact te komen met elkaar. Patiënten willen graag online een afspraak kunnen maken bij de huisarts en hun dossiers inzien, via e-mail of website een vraag stellen, of via internet een herhaalrecept aanvragen. Ook willen mensen graag hun eigen activiteiten meten en bijhouden.

Dat er behoefte is aan eHealth oplossingen, blijkt ook uit onderzoekscijfers. In de eHealth-monitor 2015, waarvoor 728 zorggebruikers en 844 artsen en 910 verpleegkundigen zijn geïnterviewd, geeft 39 procent van de ondervraagde zorggebruikers aan problemen te ondervinden bij het speciaal de deur uit moeten om een zorgverlener te spreken. Ook stelt 27 procent dat ze het niet prettig vinden dat ze de juistheid van de verslaglegging van de zorgverlener niet kunnen controleren.

Ook onder zorgverleners groeit de behoefte aan eHealth-oplossingen. Ze hebben meer te doen, terwijl het budget niet groeit. Om de zorggebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen, willen zij bijvoorbeeld graag zo slim en efficiënt mogelijk informatie uitwisselen met andere zorgverleners.

ziekenhuis1

DigitalDoctor: wat is het?
Een goed voorbeeld van een eHealth-oplossing is DigitalDoctor: een eenvoudig te implementeren eHealth-oplossing van Vodafone. Zorggebruikers kunnen via de website van de zorgverlener videobellen, of een videogesprek opstarten vanuit de DigitalDoctor app. Bij contact via de app heeft de gebruiker geen headset nodig. Afhankelijk van het type zorgvraag is er van alles mogelijk. Het kan gaan om een gesprek met de huisarts, maar ook voor bijvoorbeeld jeugdzorg biedt DigitalDoctor kansen.

Zo worden jongeren minder vaak uit huis geplaatst dan vroeger. In de praktijk zorgt die ontwikkeling ervoor dat er wel meer huisbezoeken moeten worden afgelegd. Zorgverleners zouden kunnen onderzoeken of er altijd een fysieke afspraak nodig is, of dat een deel van de afspraken digitaal kan plaatsvinden. Bijkomend voordeel van DigitalDoctor in dit specifieke geval, is dat er geen beltegoed nodig is. Een wifi-verbinding (of databundel) volstaat. Als zorgverlener kun je op deze manier meer contact houden met cliënten, maar tegelijkertijd veel tijd besparen doordat er minder fysieke afspraken nodig zijn.

ziekenhuis_3