Verhalen
Zo blijft Nederland digitale koploper van Europa

Zo blijft Nederland digitale koploper van Europa

Minder regels, lagere maatschappelijke lasten en snellere doorlooptijden

VodafoneZiggo en andere telecompartijen investeren de komende jaren fors in hun vaste en mobiele netwerk. Dat is nodig om 5G mogelijk te maken en de exponentiële groei van datagebruik aan te kunnen. Nederland is digitale koploper van Europa, en wil dat graag blijven. Om dat voor elkaar te krijgen, moet ook de overheid een stap vooruitzetten.

Voor het onderhouden en uitbreiden van de glasvezel- en kabelnetwerken in Nederland hebben telecompartijen de overheid nodig. Die moet hen namelijk vergunningen verlenen om te graven in de grond, zogeheten instemmingen. Het tempo bij telecompartijen is hoog, maar de (technische) capaciteit bij gemeenten en aannemers is schaars. Bovendien staat ook de energietransitie voor de deur, waardoor het aantal vergunningsaanvragen bij gemeenten nog verder toe zal nemen. Hoe nu verder?

Tijd om met elkaar in gesprek te gaan. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en telecompartijen nodigden alle gemeenten en provincies afgelopen oktober uit voor regionale gesprekstafels. Deze gesprekstafels stonden in het teken van de toekomst van de digitale infrastructuur, hoe gemeenten en provincies zich daar het best op kunnen voorbereiden en welke kansen het voor hen biedt. Dit alles om een snelle uitrol van 5G en glasvezel mogelijk te maken en om zo te komen tot de Stad van de Toekomst.

Kosten dekken
"Om de digitale ontwikkelingen bij te kunnen benen en capaciteitsgebrek niet de bottleneck te laten worden, moet het proces efficiënter worden", vertelt Gerjan van der Laan, Environmental Manager Government bij VodafoneZiggo. "We reiken gemeenten en provincies de hand en streven daarbij naar een win-winsituatie. We moeten het samen doen." Wat Van der Laan betreft moet er een aantal belangrijke dingen veranderen, te beginnen bij de aanvraag van instemmingen. "Er zijn 355 gemeenten en 70 andere vergunningsverleners. Samen hebben ze 170 verschillende systemen om instemmingen aan te vragen. Dat moet makkelijker kunnen."

Van der Laan verwacht niet van gemeenten dat ze allemaal met hetzelfde systeem gaan werken. "Dat is een utopie. Maar we kunnen wél met elkaar uniforme regels en voorwaarden afspreken. Dat zou al een hele hoop schelen. De legeskosten die we moeten betalen om instemmingen aan te vragen, lopen nu bijvoorbeeld enorm uiteen. Voor 125 meter kabel varieert de prijs van 43 tot liefst 1.843 euro. Het moet kostendekkend zijn voor een gemeente, dat begrijpen we, maar wat er nu onder de term 'kostendekkendheid' valt, verschilt per gemeente. Het zou mooi zijn als we daarin één lijn trekken."

De grond in
Voordat kabels de grond in mogen, is bodemonderzoek nodig, om zeker te weten dat de grond schoon is en aannemers veilig werken. Iedereen die gaat graven, moet zo’n onderzoek doen. Daarom is van veel plekken al bekend hoe de bodem eraan toe is. Toch wordt die data vrijwel nooit gedeeld. "Dus al heeft het energiebedrijf een week voor ons hetzelfde onderzoek laten doen, dan nog wordt dat ook van ons verwacht. Een scan kost al gauw 80 euro, en uitgebreider onderzoek zelfs honderden euro’s."

Voor de storm uit
Tijdens de gesprekstafels presenteerden de telecompartijen hun plannen om digitaal koploper te blijven. Aan overheden de taak om te zorgen voor snellere doorlooptijden en zo laag mogelijke maatschappelijke lasten. De telecompartijen staan niet alleen in hun wensen. Ook organisaties die overheden adviseren over het plaatsen van kabels en leidingen zien het belang daarvan. "Er zijn vier zaken die wat ons betreft prioriteit hebben", vertelt Hamid Majaiti van adviesbureau Kapabel. "Meer samenwerking tussen gemeenten en netbeheerders, harmonisering van regels en voorwaarden bij instemmingen, bepalen wat er onder 'kostendekkendheid' valt en ervoor zorgen dat we bodemonderzoeken onderling kunnen delen en hergebruiken."

"Het zegt veel dat ook onafhankelijke adviesbureaus als Kapabel zich hierin kunnen vinden", aldus Van der Laan. "We willen gebruikers ook in de toekomst uitstekende connectiviteit blijven bieden. Dat kan alleen op deze manier. We snappen dat we veel vragen van de overheid. Daarom doen we ook zeker geen stap naar achter. Onze boodschap is juist: ga met ons in gesprek, wij kunnen helpen. Het enige is dat we niet veel langer meer kunnen wachten. De opgave is namelijk nu al groot, maar wordt door de komst van 5G, de energietransitie en mogelijke impact van de Omgevingswet alleen maar groter. Als we het nu samen goed regelen, zijn we voor de storm uit."

Lees meer over Giganet van VodafoneZiggo - https://www.vodafoneziggo.nl/netwerk/