VodafoneZiggo heeft een gouden medaille gekregen in de meest recente beoordeling van EcoVadis. Hiermee behoort VodafoneZiggo nu tot de top 5% van de wereldwijd best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het onafhankelijke bureau Ecovadis maakt voor bedrijven inzichtelijk hoe duurzaam en ethisch hun leveranciers handelen. EcoVadis gaat bij de beoordeling uit van vier thema’s: arbeids- en mensenrechten, milieu, duurzaam inkopen en ethiek. VodafoneZiggo steeg naar een gouden medaille in 2022. Deze stijging is een goede weergave van de stappen die de organisatie zet om te verduurzamen.

Grote stappen naar een duurzame en eerlijke keten
De grootste stappen heeft VodafoneZiggo gezet op duurzaam inkopen in de toeleveringsketen. EcoVadis beoordeelde ruim 260 van de 500 belangrijkste leveranciers van. Deze groep kwam uit op een bovengemiddelde totaalscore. “Wij ondersteunen onze leveranciers om zelf minimaal een bronzen Ecovadis- medaille te behalen”, aldus Marloes Vierkant, Manager Corporate Social Responsibility bij VodafoneZiggo. “Wanneer onze leveranciers dit nog niet halen, gaan we met ze in gesprek en maken wij samen met hen en EcoVadis een verbeterplan. Zo zorgen we samen voor een duurzame en eerlijke keten.”

VodafoneZiggo's ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling om hun milieu-impact te halveren voor 2025 had ook een positief effect op de beoordeling. "Het thema duurzaamheid staat bij afdelingen binnen het hele bedrijf op de agenda. Door een goede samenwerking met en kennisdeling tussen de verschillende teams kunnen we veel sneller verduurzamen", aldus Vierkant.

EcoVadis is een onafhankelijk ratingbureau voor duurzaamheid dat meer dan 90.000 bedrijven wereldwijd beoordeelt op de mate waarin duurzaamheid is geïntegreerd in hun bedrijfs- en managementsystemen. “De EcoVadis score geeft erkenning aan onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het bevestigt dat onze duurzaamheidspraktijken geïntegreerd zijn in onze activiteiten door het bevorderen van transparantie, betrokkenheid van werknemers en onze ethische gedragscode", legt Vierkant uit.

Gold medal Ecovadis