Nieuwsberichten

Organisatie

  toon meer nieuws

  VodafoneZiggo spreekt met koning over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur

  20 januari 2021

  Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, ging op 20 januari online in gesprek met Zijne Majesteit de Koning en een groep vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor het digitaal ondersteunen van economie en maatschappij.

  Tijdens het gesprek was volop aandacht voor de ontwikkelingen, bedreigingen en de kansen voor de Nederlandse digitale infrastructuur en de effecten van de versnelde transformatie naar het digitale werken, leren, zorgen en handelen. Michiel Steltman leidde het gesprek. Hij is directeur van DINL, een coalitie van organisaties die zich inzetten voor sterke digitale netwerkbedrijven, internetproviders, datacenters, cybersecurity-dienstverleners en cloud-aanbieders..

  Koning Willem-Alexander sprak met de 9 deelnemers over de uitdagingen waarmee ze sinds het uitbreken van de coronacrisis te maken hebben. Door het massale thuiswerken en het toenemende online winkelen werden de digitale voorzieningen het afgelopen jaar intensiever gebruikt. Zo zagen we bijvoorbeeld het internetgebruik met tien procent toenemen, werd het video-vergaderen enorm populair, maar verschoof ook de aandacht van cybercriminelen naar het midden- en kleinbedrijf en thuiswerkomgevingen.

  Ook stonden de deelnemers aan het gesprek stil bij een recent verschenen rapport van het World Economic Forum dat een sterke relatie beschrijft tussen economische weerbaarheid, digitalisering en goede digitale infrastructuur. Digitale innovatie blijkt een belangrijke aanjager voor het op peil houden van de economie.

  Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met vertegenwoordigers van sectoren die in toenemende mate van de online infrastructuur afhankelijk zijn, zoals de logistiek, het onderwijs, de sierteelt en de zorg. Vooral betrouwbare en veilige internetverbindingen zijn voor deze sectoren nog belangrijker dan voor de coronacrisis: ze zijn een essentiële randvoorwaarde om hun activiteiten succesvol uit te kunnen blijven voeren. Door de uitbraak van het coronavirus is de digitale transformatie voor veel organisaties en sectoren in een stroomversnelling geraakt.

  Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

  Gesprek met de koning.PNG

  Op de foto van links naar rechts (boven):
  Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo), Michiel Steltman (gastheer / moderator - directeur Stichting DINL)

  Op de foto van links naar rechts (onder):
  Henk Volberda (Director at Amsterdam Centre for Business Innovation UvA), Frans ter Borg (CEO Quanza), Stijn Koster (CEO i3d.net)