De directe negatieve milieu-impact van VodafoneZiggo wordt voornamelijk veroorzaakt door het netwerk, de mobiliteit van onze medewerkers en de gebouwen. De indirecte milieu-impact wordt veroorzaakt door mediaboxen, wifi-zenders en mobiele telefoons. Het netwerk is verantwoordelijk voor 85% van ons energieverbruik. Ons milieuprogramma valt onder onze People Planet Progress-ambitie. Het programma omvat meer dan 60 verschillende projecten met drie doelen:

1.       Onze operationele activiteiten verbeteren. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te implementeren en meer circulair te ondernemen en zo bijvoorbeeld afvalstromen terug te dringen.

2.      Onze klanten in staat stellen milieuvriendelijker te worden. Bijvoorbeeld door gebruikte telefoons terug te kopen en een tweede leven te geven, het effect van onze milieuvriendelijke Internet of Things-oplossingen duidelijk te maken met de campagne 'Minder CO2 dankzij ICT' en door 'slim werken' te stimuleren.

3.      Onze medewerkers inspireren milieuvriendelijk te werken en te leven. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te gebruiken. Alle ruim 7.500 medewerkers op de kantoren en in de winkels krijgen vanaf oktober een NS-Business Card waarmee zij kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Activiteiten

Energieverbruik:
VodafoneZiggo gebruikt windenergie voor 100% van de elektriciteitsbehoefte.

CO2-voetafdruk:
- VodafoneZiggo streeft naar een CO2 neutrale dienstverlening en is lid van de klimaatcoalitie .

Circulariteit:
- VodafoneZiggo biedt klanten aan om alle ingezette communicatieapparatuur te hergebruiken of te recyclen. Wij zorgen hierbij voor het volledige end-to-end proces. Voor Ziggodiensten geldt dat het eigendom van de apparatuur bij Ziggo ligt. Alle particuliere klanten zijn verplicht om hun apparatuur terug te sturen naar Ziggo bij beëindiging van hun abonnement.

-  Dematerialisatie : naast de levering van diensten kan VodafoneZiggo samen met zakelijke klanten op andere gebieden de dematerialisatie stimuleren. Denk aan het stimuleren van thuiswerken (slimmer werken) maar ook het inzetten van ICT om diensten efficiënter te laten lopen.

-  Beperken van afval: net als bij dematerialisatie kan VodafoneZiggo samen met zakelijke klantenprogramma’s voor afvalreductie opzetten waarbij de rol van ICT vooral ondersteunend zal zijn.

Transparantie
Onze voortgang op onze prestaties zoals CO2-voetafdruk, energieverbruik en recycling en hergebruik van afval rapporteren we jaarlijks in ons jaarverslag.