Samenleving
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

VodafoneZiggo neemt graag zijn verantwoordelijkheid. Wij doen dit door mee te praten in discussies met onze stakeholders, waaronder de politiek, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. VodafoneZiggo is aangesloten bij diverse belangenorganisaties, zoals VNO-NCW, Nederland ICT en ECP Platform, waarin we samen draagvlak creëren voor onze gedeelde standpunten. Ook vinden we een ethische en verantwoorde bedrijfsvoering belangrijk. Lees hieronder wat we doen op het gebied van onder andere investeringen, privacy, het milieu en diversiteit.