5G: motor van innovatie

Innovatieve initiatieven in Groningen en Eindhoven

De snelheid en stabiliteit van 5G zetten de deur open voor innovatie en creativiteit. Van slimme akkerbouw-drones die de boer adviseren tot virtuele ervaringen in concertzalen. VodafoneZiggo helpt innovatieve bedrijven op weg en koppelt kennis en enthousiasme aan kansen en techniek.

5G is het pijlsnelle mobiele internet van de toekomst. Het biedt bakken aan bandbreedte en legt effectiever verbindingen. Daarom nodigen we het bedrijfsleven, onderwijs en overheid uit om volop te experimenteren met deze technologie. Twee initiatieven zijn daarbij cruciaal: 5Groningen en de 5G Hub in Eindhoven.

Proeftuin 5Groningen
Onder de titel 5Groningen slaan ondernemers en non-profitorganisaties de handen ineen met technische experts, met als gezamenlijk doel: het testen van 5G-toepassingen. Tegelijkertijd vergroten ze hun kennis over Internet of Things (IoT), de techniek die apparaten aan elkaar én internet verbindt. 5Groningen is een initiatief van Economic Board Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door elf partners.

Deze proeftuin van het hoge noorden, ook wel 5G Fieldlab genoemd, richt zich op uiteenlopende thema's: zorg, energie, verkeer, logistiek, landbouw en leefomgeving. Vodafone is sinds 2017 als partner betrokken bij verschillende veelbelovende projecten.

5G Hub Eindhoven
Op de High Tech Campus in Eindhoven opende begin 2020 de 5G Hub. Hier leren bedrijven met 5G werken. IoT, kunstmatige intelligentie en sensortechnologie komen ook aan bod. Het initiatief komt van de High Tech Campus, VodafoneZiggo, Brainport en Ericsson. Daarnaast zijn wetenschappers, overheidsinstanties en tal van organisaties betrokken. Een speciaal ontwikkeld innovatieprogramma brengt grote bedrijven en startups samen. Die krijgen hulp bij het bepalen van hun doelen, advies over techniek en testmethodes.

Poppodium De Effenaar experimenteert bijvoorbeeld met virtual reality en live video, voetbalclub PSV onderzoekt de mogelijkheden van een 'smart' stadion en Philips werkt aan 'connected ambulances'. Dit zijn ziekenwagens die via een supersnelle video- en dataverbinding verbonden zijn met de specialist in het ziekenhuis. De specialist kan zo in noodgevallen vast meekijken en behandelingsadviezen geven voor zijn patiënt in aantocht.