Vier stellingen over straling

Elektromagnetische golven in beeld

Overal in Nederland zijn elektromagnetische golven. Voor mobiele telefonie en mobiel dataverkeer worden deze verstuurd door duizenden antennes. Er bestaan allerlei aannames over de straling die vrijkomt bij het gebruik van die antennes en mobiele telefoons. We leggen er een handvol voor aan Rob Bongenaar. Hij is directeur van Monet, de branchevereniging die namens KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes voor mobiele telefoonnetwerken afstemt met overheden.

1: Straling is onnatuurlijk
"Draadloze netwerken en apparaten wisselen informatie uit via radiofrequente signalen, ook wel RF-signalen genoemd, een vorm van elektromagnetische energie. RF-signalen worden afgegeven door natuurlijke bronnen, zoals de zon en de aarde zelf. En ook door kunstmatige bronnen, zoals draadloze netwerken, tv's en radio's."

Conclusie: grotendeels onwaar.

2: Straling is niet schadelijk voor je
"Het kán schadelijk zijn, maar alleen in te grote hoeveelheden. Net als bij schade door zonnestraling gaat het om frequentie, ook wel de golflengte, kracht en duur van de blootstelling. Door uitgebreid onderzoek weten we wat nog veilig is. Internationaal is hiervoor een norm vastgelegd. Het Agentschap Telecom meet regelmatig of de RF-signalen van antennes voor mobiele netwerken binnen deze normen blijven. Tijdens die metingen blijkt keer op keer dat de waarden van deze signalen in ons land een factor dertig lager liggen dan deze norm. In het dagelijks leven kom je dus bij lange na niet in contact met de hoeveelheid die maximaal is toegestaan.

Sommige mensen zeggen inderdaad klachten te ervaren door RF-signalen. Hun ervaring wordt alleen niet ondersteund door cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Dat toont namelijk aan dat de hoeveelheid straling in onze maatschappij ver onder de wettelijke normen blijft. Het onafhankelijke kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) volgt de wetenschap en duidt de inmiddels duizenden onderzoeken naar de invloed van EMV. Zo is er een zogenaamd cohortonderzoek dat als sinds 2007 tienduizenden mensen in vele landen volgt. Nog nooit heeft het platform geconcludeerd dat de aanwezige straling in onze maatschappij schadelijk is."

Conclusie: waar, zolang het binnen de norm blijft.

3: Het toezicht is goed geregeld
"Het Agentschap Telecom meet regelmatig overal in het land de hoeveelheid straling en maakt de resultaten openbaar. Voor de metingen houdt deze waakhond rekening met het advies van de Gezondheidsraad, die op zijn beurt weer het wetenschappelijk advies van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection volgt. Deze ICNIRP, een onafhankelijke organisatie die is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie, stelt limieten aan straling. Zij doet dat op basis van duizenden wetenschappelijke studies."

Conclusie: waar.

4: Met de komst van 5G neemt de hoeveelheid straling exponentieel toe
"Ons gebruik van mobiele data groeit exponentieel. Dat doet het al jaren en zal het ook doen bij de komst van 5G. Maar de hoeveelheid RF-signalen waar mensen aan worden blootgesteld, blijft nagenoeg gelijk. Dat komt doordat wij gebruikmaken van steeds slimmere systemen. Daarnaast worden de RF-signalen ontvangen door steeds slimmere telefoons en zenders in het veld. Dat heeft twee voordelen: de straling blijft laag én elektromagnetische golven zitten elkaar minder in de weg, waardoor mensen minder storingen ervaren. Een win-win kortom."

Conclusie: onwaar.

Lees meer over mobiele telefoons, antennes en gezondheid

Hieronder staat een infographic die laat zien met welke soorten straling de mens in het dagelijks leven te maken heeft - en op welke frequenties 5G zich manifesteert.

Infographic_5G_03_2000px.jpg