De ‘Week van de Mediawijsheid’ (10 t/m 17 november) staat dit jaar in het teken van online (pro)sociaal gedrag. Appgroepen, zoals de klassenapp, vormen vandaag de dag een essentieel onderdeel van het sociale leven van jongeren. De keerzijde is dat een alarmerende 25% van de basisschoolleerlingen wordt geconfronteerd met pesten of buitensluiting binnen groepsapps. Om deze reden introduceert Online Masters de nieuwe les ‘Whatsup?!’. Deze les richt zich specifiek op de impact van cyberpesten binnen groepsapps.

‘Whatsup?!’ biedt een gerichte aanpak om bewustzijn te creëren over online gedrag. Het gratis lesprogramma Online Masters speelt hiermee in op de groeiende uitdagingen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van groepsapps. Online Master is ontwikkeld door VodafoneZiggo, in samenwerking met partners ECP/Veiliginternetten en Netwerk Mediawijsheid.

Wat biedt de nieuwe les ‘Whatup?!’?
In de les Whatsup?! bekijken de leerkracht en leerlingen uit groep 7 en 8 verschillende voorbeeldgesprekken die een goed startpunt zijn om met de klas te praten over gedrag in de groeps- of klassenapp. Uiteindelijk stellen leerlingen met elkaar gedragsregels voor in de groepsapp op, die ze op een poster vastleggen.

De Social Master
De les is onderdeel van de bredere ‘Social Master’-module van Online Masters. Hierin ligt de focus op bewustwording en zelfreflectie met betrekking tot bewust gamen, omgaan met nepnieuws, het vinden van een balans tussen online en offline zijn, online flirten en de invloed van groepsdruk en sociale media op het online leven. Masters Vivianne Bendermacher (Techionista) en Koen Schobbers (Expert esport en bewust gamen) begeleiden deze lessen.

Week van Mediawijsheid
Netwerk Mediawijsheid zet zich als netwerkorganisatie in voor de missie ‘Iedereen mediawijs’. Tijdens de week van de Mediawijsheid worden door het hele land verschillende activiteiten georganiseerd. Op deze website vindt men informatie over de activiteiten, het laatste onderzoek en tips over wat jij kunt doen bij online kwetsend gedrag.

Gelijke kansen
VodafoneZiggo, ECP/Veiliginternetten en Netwerk Mediawijsheid zetten zich gezamenlijk in voor een veilige digitale omgeving en het bevorderen van mediawijsheid. Het gratis lesprogramma Online Masters, met de recente toevoeging van 'Whatsup?!', blijft een waardevol instrument voor scholen om jongeren van het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs te ondersteunen bij het ontwikkelen van gezond online gedrag.

Voor meer informatie over de nieuwe les 'Whatsup?!' en het gratis lesprogramma Online Masters, kan men terecht op de Online Masters website

Whatsapp Online Masters poster