VodafoneZiggo heeft kortgeleden enkele meldingen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag op een van de klantcontactcenters. Er is direct een onderzoek gestart in samenwerking met een extern bureau. De collega's op de betreffende locatie zijn onmiddellijk persoonlijk op de hoogte gebracht.

In een statement laat het bedrijf weten: "We zijn geschrokken van de meldingen en vinden het goed dat onze medewerkers naar voren zijn gekomen. We bedanken hen dan ook voor hun moed. We doen er alles aan om een veilige en inclusieve bedrijfscultuur te garanderen en nemen alle meldingen uiterst serieus. Bij een melding doen wij altijd zorgvuldig onderzoek en nemen passende maatregelen.

Volgens protocol wordt iemand die betrokken is bij een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag vrijgesteld van werk. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen daarom nog geen voortijdige conclusies trekken. Daarbij hebben we alle focus op de betrokkenen en bieden hen alle steun die zij nodig hebben."

VodafoneZiggo vraagt alle slachtoffers en iedereen die getuige is geweest van ongewenst, ongepast en grensoverschrijdend gedrag, om zich te melden – hoe moeilijk het ook is.