Vandaag opent de Green Innovation Hub in Almere officieel zijn deuren. Deze publiek-private samenwerking tussen de Gemeente Almere, Provincie Flevoland en VodafoneZiggo richt zich op de ontwikkeling van digitale innovaties op het gebied van bouw, voedsel, energie, mobiliteit en (digitale) inclusie.

De Green Innovation Hub is een broedplaats voor ontmoeting, samenwerking en innovatie. Partijen ontwikkelen digitale oplossingen voor een gezonde stadsomgeving, lokale voedselzekerheid, mobiliteit, circulair bouwen, energiedistributie en sociale verbondenheid tussen stadsbewoners. Gezamenlijke innovaties worden getest en opgeschaald op speciale ‘greenfield’ locaties. De Green Innovation Hub is een open ecosysteem, waarin partners, het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs.

Innovatiekracht
Wethouder Maaike Veeningen: “Met deze samenwerking willen we de innovatiekracht van Almere vergroten. Digitalisering en technologie zijn daarbij onmisbaar, net als de kennis en kwaliteiten van inwoners van onze regio. Met de Green Innovation Hub in het hart van de stad laten we zien hoe belangrijk duurzame en inclusieve gebiedsontwikkeling voor ons is.”

Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “Provincie Flevoland ondersteunt van harte de Green Innovation Hub: een plek waar samenwerken, innoveren en ontmoeten centraal staat. Digitalisering én duurzaamheid zijn twee thema’s die belangrijk zijn voor de ontwikkeling onze provincie. Hiermee past de Hub ook uitstekend in de groeiambitie van Almere. “

Vragen van morgen
Laura van Gestel, directeur Corporate Social Responsability (CSR) bij VodafoneZiggo: “Als VodafoneZiggo hebben we duidelijke ambities voor 2025: onze impact op het milieu halveren en twee miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving. We zetten dan ook volop in op technologie die de samenleving moet dienen. Door onze netwerken steeds te verbeteren en beter in te zetten, zoals de introductie van 5G. En door bij te dragen aan talloze innovaties op het gebied van Internet of Things. Zoals het slimme monitorinsysteem dat dag en nacht over onze dijken waakt. Ook hebben we oog voor sociale toepassingen. De robot waarmee een ziek kind in contact blijft met de klas. En ons programma dat rampgebieden van een mobiel netwerk voorziet. We introduceren voortdurend nieuwe toepassingen.

“Als je thema’s wil aanpakken die een impact hebben om mens en milieu (zoals zorg, mobiliteit, maar ook klimaatverandering en sociale ongelijkheid) is het belangrijk om dit met de hele keten te doen”, vertelt Laura van Gestel. “Samen met partners, het bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Met de Green Innovation Hub willen we samen met mede-initiatiefnemers Gemeente Almere en de Provincie Flevoland oplossingen ontwikkelen voor de vragen van morgen.”

GIH10.jpg