Vandaag ontvingen Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum. In dit pleidooi, overhandigd door organisators ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en VodafoneZiggo, onderstrepen ruim 30 partijen het belang van digitale geletterdheid. Tijdens het panel gingen onderwijs, overheid en marktpartijen in gesprek en werden er duidelijke stappen geboden naar een versnelde invoering.

Urgentie wordt breed gedeeld
Er is inmiddels brede overeenstemming dat digitale geletterdheid zo snel mogelijk een plek moet krijgen in het onderwijscurriculum. Daar is binnen de politiek, bij onder andere de partijen VVD, D66 en PvdA, gehoor aan gegeven binnen de verkiezingsprogramma’s. Helaas laat de implementatie in het curriculum veel te lang op zich wachten. Tineke Netelenbos, voorzitter van de ECP: “Het is daarom geweldig om te zien dat een groot aantal partners dit pleidooi aanbiedt aan de politiek. En hen vraagt ruimte te maken voor een invoering op scholen waarbij het onderwijs de regie voert.”

De invoering kan voor een groot deel al beginnen
Uit eerder onderzoek van ECP in 2019 uitgevoerd onder basisscholen, bleek al dat zij de noodzaak voelden om de digitale geletterdheid te vergroten. Ondertussen speelt digitale technologie een grote rol in het leven van leerlingen en worden zij hier dagelijks mee omringd. Daarnaast blijkt dat zij toch lang niet alle mogelijkheden hiervan benutten en dat zij vaak onvoldoende bewust zijn van hun digitale gedrag. De opstellers van het pleidooi zijn van mening dat de invoering van digitale geletterdheid voor een groot deel al kan beginnen, namelijk als onderdeel van andere leergebieden. Er is dan ook afgelopen jaren hard gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het onderwijscurriculum door Curriculum.nu. Na politieke goedkeuring verwachten partijen dat in nauwe samenwerking tussen scholen en ondersteunende organisaties de voorbereiding en implementatie op alle scholen in een periode van twee jaar gerealiseerd kan worden. Van groot belang daarbij is de zorgvuldige voorbereiding onder regie van het onderwijs, waarbij partners zoals VodafoneZiggo bijdragen.

Eugenie Zwanenburg, directielid Hofstad Lyceum zegt hierover; “Digitale geletterdheid zal voor een groot deel geïntegreerd moeten worden in bestaande vakken. Dat moet je dus samen organiseren. En daar lijkt ook bereidheid toe omdat het voor veel groepen grote meerwaarde heeft. Leerlingen krijgen actueel onderwijsaanbod, leraren worden ondersteund in het geven van relevante lessen met actuele leermiddelen én de maatschappij vaart wel bij digitaal vaardige en -weerbare kinderen en jong volwassenen.”

Jongeren voorbereiden op de toekomst
Omdat onderwijs in digitale vaardigheden tot op heden niet standaard in het leerprogramma wordt aangeboden heeft VodafoneZiggo samen met partners verschillende programma's opgezet om kinderen en jongeren de kans te geven zichzelf digitaal vaardig te maken voor de toekomst. In vier jaar tijd hebben ruim 500.000 jongeren via het gratis ‘Online Masters’ lesprogramma geleerd om vaardig, veilig en bewust online te zijn. Het doel is om in de periode van 2020-2025 de digitale vaardigheden van nog eens 1 miljoen leerlingen te ontwikkelen.

"VodafoneZiggo bevindt zich in het hart van de digitalisering en al jaren maken we ons hard voor digitale vaardigheden in het onderwijs. Vandaag zaten we om de tafel met partijen met een gedeelde visie, dit biedt hoop dat we versneld de rugzak van jongeren kunnen vullen met digitale skills zodat ze nu én in de toekomst goed kunnen meekomen in de maatschappij", aldus Louise Meijer, directeur CSR VodafoneZiggo en voorzitter van de Vodafone Foundation.

Tijdens de paneldiscussie gingen onderwijs, overheid en marktpartijen, waaronder Daniël Roos (directeur JINC), Remco Pijpers (strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek Kennisnet) en Louise Meijer (directeur CSR VodafoneZiggo), in gesprek over het versneld opnemen van digitale vaardigheden in het onderwijscurriculum.

Paul Ridderhof 21 jun 21