De online leefwereld van jongeren brengt kansen, maar ook risico's met zich mee. Online Masters zet een belangrijke stap voorwaarts met de nieuwe lesmodule 'Online Veiligheid', speciaal ontwikkeld voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dit komt als antwoord op de dringende vraag vanuit leerkrachten van het speciaal onderwijs, die een behoefte aan dit soort aangepast lesmateriaal signaleren.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs staan voor unieke uitdagingen en hebben vaak een specifieke onderwijsbehoefte die aanzienlijk kan verschillen van die van hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Dit vraagt om op maat gemaakt lesmateriaal.

Vanuit leerkrachten in het speciaal onderwijs is er een grote vraag naar gespecialiseerde modules over digitale vaardigheden. De module 'Online Veiligheid' is een reactie op de observatie dat leerlingen uit het speciaal onderwijs vatbaarder zijn voor online scams dan hun leeftijdsgenoten.

Nieuwe module: online veiligheid
De module is ontwikkeld in samenwerking met cybersecurity-expert Sanne Maasakker, die put uit haar uitgebreide kennis en ervaring. Zij leidt de leerlingen door de verschillende facetten van online veiligheid, waarbij belangrijke thema's zoals de bescherming van persoonlijke gegevens, het herkennen van online criminaliteit en het effectief beveiligen van accounts en apparaten centraal staan.

Sanne: “Ik ben blij dat ik een waardevolle bijdrage heb mogen leveren aan het versterken van het VSO met deze module rondom online veiligheid. Het is echt een goede zet om juist deze jongeren na te laten denken over met identiteitsdiefstal, online scams, cyberpesten en andere online dreigingen."

17-_B8A6142-scaled (1)

Gelijke kansen in de Digitale Samenleving
Online Masters, een initiatief van VodafoneZiggo in samenwerking met ECP/veiliginternetten.nl en Mediawijzer.net, heeft sinds de start in 2017 al meer dan 680.000 leerlingen bereikt in het primair, voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs. Met een breed gevarieerd aanbod en een sterke aansluiting bij het curriculum voor Digitale Geletterdheid is Online Masters het toonbeeld van een inclusieve benadering van digitaal onderwijs.

Michelle Volbeda, manager van de Vodafone Foundation, benadrukt het belang van digitale educatie: "Het internet biedt talloze mogelijkheden, maar kent ook risico's zoals online oplichting. Het is daarom essentieel dat we alle jongeren uitrusten met de kennis en vaardigheden om veilig, vaardig en bewust hun weg te vinden in de digitale wereld."