De Alliantie Digitaal Samenleven bestaat 5 jaar! De Alliantie zet zich intensief in om onze samenleving digitaal inclusief te maken, zodat iedereen kan blijven meedoen. Reden voor oprichters prinses Laurentien van Oranje en Jeroen Hoencamp, aftredend CEO van VodafoneZiggo, om terug te blikken én vooruit te kijken. Dit doen ze samen met Dagmar Niewold, die zelf ervaring heeft met sociale uitsluiting.

Voor vier miljoen mensen in Nederland is digitaal meedoen niet vanzelfsprekend. Prinses Laurentien: ‘de kracht van de Alliantie ligt in het verbinden van publieke, private en maatschappelijke partijen om deze uitdaging gezamenlijk aan te pakken. Onze benadering is uniek omdat we altijd beginnen bij de mensen om wie het gaat”.

Vooruitgang en verantwoordelijkheid
De passie en energie waarmee prinses Laurentien en Jeroen Hoencamp samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de Alliantie startten, is van hun gezichten af te lezen. Het boek ‘Reclaiming conversation – the power of talk in a digital age’, markeerde het begin van hun gezamenlijke missie.

Net als in het boek onderstreept Jeroen Hoencamp het belang van persoonlijk contact. Hij vertelt: ‘Op weg naar mijn werk tel ik het aantal reizigers op het treinperron zonder smartphone in de hand. Ik kom zelden verder dan drie. We zijn voortdurend verbonden, maar sluiten ons ook van elkaar af. VodafoneZiggo is een drijvende kracht achter de digitalisering, dat brengt veel kansen. Maar ook de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, was me vanaf de eerste dag helder. Mijn bijdrage aan de Alliantie Digitaal Samenleven is daarvan een logisch gevolg.’

Bij VodafoneZiggo is digitale inclusie een kernonderdeel van de strategie. In samenwerking met de Alliantie ontwikkelen ze programma’s die ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot internet en apparaten. Daarnaast richten ze zich op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om veilig en zelfverzekerd online te kunnen zijn, en het creëren van toegankelijke producten en digitale diensten die voor iedereen bruikbaar zijn.

6ebc6898-977f-4a5b-be40-d6e8229c2ac3

Bouwstenen voor een inclusieve digitale samenleving
Uitdagingen om digitaal mee te doen, daarover kan Dagmar Niewold uit ervaring spreken. “Toen mijn oudste zoon naar de middelbare school ging, was alles digitaal. Er wordt dan van je verwacht dat je een laptop hebt, dat je internet hebt. Toen werd ik voor een keuze gesteld: een laptop regelen voor mijn zoon, wat betekende dat ik zelf minder zou eten. Armoede is slechts één reden waarom je buitengesloten kunt raken in de digitale samenleving’, vertelt ze. ‘Je kunt bijvoorbeeld ook de taal niet voldoende machtig zijn.’

‘Door mensen en initiatieven te verbinden heeft de Alliantie de afgelopen jaren veel bereikt’, vertelt prinses Laurentien. ‘Als reactie op de pandemie en de sluiting van essentiële maatschappelijke locaties zetten we in samenwerking met verschillende partners de gratis DigiHulplijn op om mensen te ondersteunen bij al hun digitale vragen. Deze hulplijn werd maandelijks ruim 3.000 keer geraadpleegd. Uit dit initiatief vloeide het Digitaal Meedoen Pakket voort, dat financieel kwetsbare huishoudens voorziet van internet voor een gereduceerd tarief, een laptop of tablet en de benodigde ondersteuning.

De Alliantie bouwt in verschillende gemeenten ook aan een lokaal ondersteuningsnetwerk. Dit is een netwerk voor iedereen die hulp nodigt heeft bij digitale vraagstukken. Online, maar ook op fysieke locaties zoals buurthuizen, bibliotheken en winkels. Jeroen Hoencamp: ‘Zoals onze 100+ VodafoneZiggo-winkels verspreid over het hele land waar menselijk terecht kunnen voor persoonlijke ondersteuning.’

Blijven bouwen
Jeroen Hoencamp neemt op 30 april afscheid van VodafoneZiggo, maar benadrukt de blijvende rol van VodafoneZiggo binnen de Alliantie: “Digitale inclusie gaat mij zeer aan het hart en is een essentieel onderdeel van onze organisatie. Ook mijn opvolger zal samen met de Alliantie blijven verbinden”.
Die opvolging is welkom, want de Alliantie blijft doorbouwen, verzekert prinses Laurentien. Hiervoor doet ze ook een oproep aan bestuurders van publieke, privat​​e en maatschappelijke organisaties: ‘We hebben nog veel te doen. Dit is geen lineair proces of opdracht met een eindpunt’, legt ze uit. ‘De technologie blijft zich ontwikkelen, en ook de gevolgen ervan. We bouwen de brug terwijl we erop lopen. We blijven werken vanuit contact met de mensen. En we waken ervoor dat goedbedoelde initiatieven niet versnipperen, maar elkaar versterken.’

Dagmar Niewold concludeert: ‘De Alliantie heeft vanaf het begin een unieke aanpak: direct praten mét mensen en hen continu betrekken bij het proces. Dit vereist wellicht meer tijd, maar leidt uiteindelijk tot echte resultaten’.

Over de Alliantie Digitaal Samenleven
In 2019 werd de Alliantie Digitaal Samenleven opgericht door Laurentien van Oranje (founder number 5 foundation), Raymond Knops (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en Jeroen Hoencamp (VodafoneZiggo). Elke bijdrage is waardevol voor een inclusieve digitale samenleving. Bezoek digitaalsamenleven.nl om mee te doen.