VodafoneZiggo behaalt opnieuw een gouden medaille van EcoVadis, een autoriteit op het gebied van duurzaamheidsbeoordelingen. Dit positioneert VodafoneZiggo in de top 5% van best presterende bedrijven. Het resultaat benadrukt VodafoneZiggo’s voortdurende streven naar een eerlijke en duurzame keten, in nauwe samenwerking met leveranciers.

EcoVadis beoordeelt bedrijven op de thema’s arbeids- en mensenrechten, milieu, ethiek en duurzaam inkopen. In de meest recente beoordeling behaalde VodafoneZiggo een score van 72 van de 100, een stijging ten opzichte van hun beoordeling in 2022.

ECOVADIS

Duurzame en ethische inkoop
Voordat VodafoneZiggo’s producten en diensten bij de klant aankomen, leggen ze een heel traject af. Het bedrijf streeft ernaar deze gehele weg op een verantwoorde en duurzame manier af te leggen, van veilig werken tot het verminderen van de milieu-impact. Hierover maakt VodafoneZiggo afspraken met haar leveranciers, deze zijn nauwkeurig vastgelegd in hun duurzame en ethische inkoopcode.

Bovendien fungeert het EcoVadis-platform als een belangrijke tool om inzicht te krijgen in de duurzame en ethische handelspraktijken van leveranciers. Tegen het einde van 2023 beoordeelde VodafoneZiggo 299 van haar belangrijkste leveranciers, met als doel 325 in 2024 en streven naar 350 in 2025.

Standaarden stellen 
VodafoneZiggo ondersteunt ook haar leveranciers om zelf minimaal een bronzen EcoVadis-medaille te behalen (een score van 50/100). Het bedrijf werkt nauw samen met haar leveranciers en begeleidt hen om aan deze eisen te voldoen. "We beschouwen dit als een actief samenwerkingsproces tussen VodafoneZiggo en de leverancier, waarbij we hen ondersteunen om de vereisten te begrijpen, te bereiken en zelfs te verbeteren", aldus John Werry directeur inkoop bij VodafoneZiggo.

Naast de standaardbeoordeling van EcoVadis maakte VodafoneZiggo in 2023 gebruik van een specifieke 'koolstofactiemodule'. Door leveranciers aan te moedigen om hun beleid, doelstellingen en gegevens met betrekking tot koolstofreductie te delen, is VodafoneZiggo in staat een duidelijker beeld te vormen van hun broeikasgasemissies en afval.

Mensen en milieu op de eerste plaats 
Ondanks de uitdagingen van het balanceren tussen verantwoord inkopen en de behoefte aan hoogwaardige maar betaalbare producten, blijft VodafoneZiggo toegewijd aan haar ambitie voor een duurzame en eerlijke keten. John Werry benadrukt: "In de komende jaren blijven we de duurzaamheid van inkoop bij VodafoneZiggo verbeteren en monitoren, strevend naar nog betere prestaties en meer transparantie in onze waardeketen. Dit komt ook onze klanten ten goede, die steeds vaker zoeken naar producten en diensten met een positieve impact op de samenleving."