Nieuwsberichten

Organisatie

  toon meer nieuws

  VodafoneZiggo ondertekent City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

  3 december 2020

  Namens VodafoneZiggo heeft Robin Kroes, Director Strategy, Insights & Integration, samen met staatsecretaris Raymond Knops, minister Cora van Nieuwenhuizen, minister Ferdinand Grapperhaus en 50 andere partijen (waaronder 16 gemeenten en 15 bedrijven) City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo Doe Je Dat’ ondertekend. De komende twee jaar worden twaalf complexe vraagstukken opgepakt om de smart city verder te brengen. Dat is nodig want technologisering en digitalisering veranderen in snel tempo de manier waarop we met elkaar samenleven in regio’s, steden en dorpen.

  Wat willen we bereiken?
  Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. Dat regelen we in deze City Deal.

  Waarom de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
  Door internet en technologische toepassingen worden objecten en gebruikers daarvan in de fysieke ruimte met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Alles en iedereen kan met elkaar communiceren. Afstand wordt daardoor minder relevant en de samenleving veel flexibeler. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om steden duurzamer te maken. Maar het brengt ook risico’s op het gebied van privacy en democratie met zich mee. Om kansen te benutten en risico’s te vermijden, worden in deze City Deal goede afspraken gemaakt en nieuwe werkwijzen ontwikkeld. De deal richt zich op het veranderen van de processen die regio’s, steden en dorpen gebruiken bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen. De City Deal wordt daarom ook genoemd in de Nationale Omgevingsvisie.

  Instrumenten voor de slimme stad
  De City Deal ontwikkelt ten minste twaalf nieuwe instrumenten met als doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. De instrumenten zijn haalbaar, schaalbaar en deelbaar, zodat ook andere steden ze kunnen benutten. En voldoen aan de Europese democratische waarden en bijdragen aan een leefbare stad zoals bedoeld in Sustainable Development Goal 11, vastgesteld door de Verenigde Naties en waarin staat dat steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam moeten worden. De instrumenten worden verzameld in een toolbox. Volgens Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn is dit een van de redenen waarom hij zo enthousiast is over de City Deal: “Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De City Deal biedt daartoe alle gelegenheid.”

  Partners City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
  Zie hier welke overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de City Deal hebben ondertekend.