Vandaag publiceert VodafoneZiggo haar Integrated Annual Report over 2023: Connection in action. Naast financiële resultaten biedt VodafoneZiggo uitgebreid inzicht in haar impact op duurzaamheid, digitale inclusie en governance. Hiermee neemt de organisatie actie richting de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de aankomende richtlijn voor duurzaamheidsrapportage.

In het verslag wordt specifiek aandacht besteed aan onderwerpen die van belang zijn voor zowel VodafoneZiggo als haar stakeholders, waaronder de verdere vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie. Ook het maatschappelijk belang van een betrouwbaar en veilig netwerk staat hoog genoteerd.

Een betrouwbaar en veilig netwerk
Dagelijks verbindt VodafoneZiggo miljoenen mensen in Nederland. In 2023 versterkte het bedrijf haar positie door ruim 22% van de jaaromzet te investeren in verbeteringen van het netwerk, producten, diensten en de klantervaring. Daarnaast blijft VodafoneZiggo zich in een competitieve markt onderscheiden met een uitgebreid aanbod aan entertainment en sport voor haar klanten.

Ritchy Drost, CFO van VodafoneZiggo: "Onze klanten vertrouwen op ons voor iets wat inmiddels onmisbaar is: een betrouwbare en veilige verbinding, waar ze ook zijn. Daarbij richten we onze aandacht in het bijzonder op digitale inclusie, om iedereen mee te laten komen in de digitale samenleving."

Connection in action clean

© 2023 was eveneens een jaar waarin technologische innovatie en kunstmatige intelligentie (AI) centraal stonden. Deze drie beelden zijn speciaal door Fizzbake ontworpen met behulp van AI-technologie rond het thema van het verslag 'Connection in Action', met bijzondere aandacht voor verbinding en de interactie tussen mens en milieu.

Dubbele materialiteitsanalyse
In 2023 voerde VodafoneZiggo voor het eerst een dubbele materialiteitsanalyse uit om de meest relevante thema's voor het bedrijf en haar stakeholders te identificeren. “Het sleutelwoord hierbij is ‘dubbel'”, legt Drost uit. “We benaderen duurzaamheidskwesties vanuit twee perspectieven: de invloed van onze organisatie op mens en milieu, én hoe duurzaamheidsontwikkelingen kansen en risico's vormen voor onze organisatie. Denk hierbij aan nieuwe CO2-heffingen of kansen voor de ontwikkeling van circulaire en duurzame producten.”

De uitkomsten van deze analyse zullen de basis vormen voor de rapportage onder de CSRD en leveren belangrijke input voor de strategie en besluitvorming van de organisatie.

Verdere afname CO2-uitstoot
Uit de analyse blijkt dat het terugdringen van CO2-emissies een prioriteit blijft. VodafoneZiggo streeft ernaar haar uitstoot in 2025 met 50% te verminderen ten opzichte van 2018. In 2023 daalde de CO2-uitstoot met 19%, waarmee een totale vermindering van 44% ten opzichte van 2018 is bereikt. VodafoneZiggo richt zich niet alleen op de impact van de eigen activiteiten (Scope 1 en 2), maar werkt ook intensief samen met leveranciers en partners om de emissies in de waardeketen te verlagen (Scope 3).

Om de milieu-impact te verminderen, verbeterde VodafoneZiggo in 2023 de efficiëntie van haar netwerk en nam diverse maatregelen om de CO2-uitstoot van medewerkers te verminderen, zoals het aanbieden van treinkaarten en elektrisch vervoer voor monteurs. Bovendien ondersteunt VodafoneZiggo zakelijke klanten bij hun verduurzaming door hybride werken, verdere digitalisering en slimme (cloud-based) oplossingen te bevorderen. Daarnaast vermindert VodafoneZiggo het energiegebruik van klanten met energiezuinige producten, zoals de nieuwe Mediabox Next Mini, die vier keer minder stroom gebruikt dan zijn voorganger.

people and planet

Financiële resultaten
Op 16 februari publiceerde VodafoneZiggo haar financiële resultaten, waaruit bleek dat alle financiële doelstellingen voor 2023 werden behaald. De totale omzet over het jaar bedroeg ruim € 4,1 miljard, een stijging van 1,2% ten opzichte van 2022. Het operationele bedrijfsresultaat over heel 2023 is € 1,8 miljard, een daling van € 91 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt in het bijzonder door hogere energie- en salariskosten. Het jaar werd afgesloten met een sterk vierde kwartaal, waarin de omzet 4,5% groeide in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. Hiermee groeide de omzet het sterkst in één kwartaal sinds de start van de joint venture in 2017.

Het volledige Integrated Annual Report 2023 is online beschikbaar.

Digitale toegankelijkheid
VodafoneZiggo streeft ernaar om haar producten en diensten gebruiksvriendelijk te maken voor iedereen, ongeacht hun vaardigheden. Ook voor het Integrated Annual Report zijn stappen ondernomen om toegankelijkheid te bevorderen, zoals het optimaliseren van contrastverhoudingen, wat de waarneembaarheid verbetert.