Digitalisering is een wereldwijde trend die in rap tempo ons dagelijks leven heeft getransformeerd en blijft transformeren. Digitalisering is overal: in het onderwijs, op het werk, in de zorg. In korte tijd zijn veel dingen die wij doen, digitaal geworden. Ook zijn nieuwe diensten ontstaan, zoals Whatsapp, Uber en Airbnb. Digitalisering versnelt processen, brengt mensen dichter bij elkaar en maakt ons leven gemakkelijker. Digitalisering biedt vooral kansen, denken wij.

Het fundament onder de digitalisering is de digitale infrastructuur in Nederland. De vaste en mobiele netwerken in Nederland behoren tot de allerbeste in de wereld. In 2018 lanceerde VodafoneZiggo haar campagne 'Netwerk van de Toekomst'. Daarin vestigen we de aandacht op wat onze techniek mogelijk maakt, nu en in de komende jaren. Ons mobiele netwerk bereiden we voor op 5G en ons vaste kabelnetwerk gaan we opwaarderen naar Gigabit-snelheden. Met hogere snelheden en meer capaciteit maken we méér mogelijk. Denk hierbij aan een virtueel doktersconsult vanuit huis of aan virtueel vergaderen. Wij zien digitalisering en de techniek als middelen om onze steden en dorpen leefbaarder te maken.

In het najaar van 2017 riep VodafoneZiggo tijdens haar Digitaliseringsdebat het kabinet op tot het opstellen van een digitale strategie en het houden van een Digitaliseringtop. In juni 2018 publiceerde het kabinet zijn digitaliseringsstrategie 'Nederland Digitaal'. In maart 2019 organiseert het kabinet een gelijknamige conferentie met op 21 maart een Top als afsluiter. VodafoneZiggo verwelkomt deze initiatieven en werkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om tot een nadere uitwerking en concrete acties te komen. VodafoneZiggo werkt ook samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van de digitalisering van de overheid en digitale vaardigheden voor iedereen.

VodafoneZiggo wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meekomen in de digitale wereld. Daarvoor ontwikkelen we programma's waarmee verschillende doelgroepen de digitale vaardigheden leren, die nodig zijn in onze samenleving. We richten ons daarbij onder meer op kinderen, leerkrachten, gezinnen en ouderen.

We zijn aangesloten bij Samen Digiwijzer, waarin een aantal grote partijen samenwerkt om scholen en de overheid te ondersteunen bij het leren van digitale vaardigheden aan kinderen. We bieden scholen het gratis interactieve lesprogramma Online Masters aan. Hiermee kunnen docenten de digitale vaardigheden van hun leerlingen versterken. Tijdens de jaarlijkse week van de mediawijsheid in november verzorgen honderden collega’s Online Masters gastlessen op scholen om daar kinderen veilig, vaardig en bewust te leren internetten.

Ook vinden elke maand op verschillende vestigingen van VodafoneZiggo de Experience Days plaats. Hier laten we jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand spelenderwijs kennismaken met technologie en bieden we een kijkje achter de schermen bij VodafoneZiggo. In het Experience Center in Utrecht bieden we scholen en andere bezoekers een Digital Life Experience. Ten slotte zijn we partner van het TechniekPact, dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector wil verbeteren.

Om ouders te ondersteunen in hun mediaopvoeding, lanceren we in 2019 een game waarbij ouders én kinderen samen leren hoe ze veilig en bewust in de digitale wereld kunnen bewegen. Ook stimuleren we hen om met elkaar in gesprek te gaan over de digitale mogelijkheden en gevaren.

We zien dat de grote groep senioren in Nederland steeds digitaal vaardiger wordt. Toch heeft een deel van deze groep moeite met de toegenomen digitalisering van de samenleving. In 2019 hebben we het lesprogramma 'Welkom Online' opgezet, bedoeld voor mensen die zelden of nooit online zijn geweest. Vaak zijn dit 65-plussers. Zij krijgen via dit programma begeleiding van studenten, kinderen, kleinkinderen, vrijwilligers of andere mensen uit hun omgeving.