Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
VodafoneZiggo is een Nederlands bedrijf met twee buitenlandse moeders. Het is één van de grootste bedrijven in de telecomsector en daarmee een belangrijke werkgever in Nederland. Onze werkzaamheden zijn divers, onze klanten en onze mensen ook. Verschillende kwaliteiten, perspectieven en achtergronden brengen discussie op gang. En discussie leidt tot innovatie. Innovatie is niet mannelijk of vrouwelijk, niet zwart of wit. Innovatie is de toekomst, dankzij de diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie van nu.

Pijlers
We focussen ons op vier pijlers: LHBTIQ+, gender, ability en interculturality. We vinden dat iedereen de vrijheid moet ervaren om zichzelf te zijn, ongeacht genderidentiteit, geaardheid, geslacht, beperking, afkomst of religie.

Onze ambities op deze gebieden reiken verder dan alleen onze eigen organisatie. We willen voor elk thema ook een positieve impact maken op de samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld door onze partnerships met Pride Utrecht, Refugee Talent Hub, Women in Cable & Telecommunications en de Edwin van der Sar Foundation.

Ook zetten we ons via de Vodafone Nederland Foundation in voor het verkleinen van sociale en economische ongelijkheid door zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot de digitale samenleving via onderwijs en technologie. We hebben bij VodafoneZiggo als doel om voor 2025 twee miljoen mensen vooruit te helpen in de samenleving en koploper te zijn op het gebied van diversiteit binnen de telecomsector.

De aandacht voor de vier pijlers is continu. Zo hebben we voor elke pijler een medewerkersnetwerk waarin gelijkgestemden samenkomen, discussiëren en andere collega’s informeren en inspireren. Het hele jaar door organiseren deze netwerken activiteiten rondom het eigen thema.

Beleid
VodafoneZiggo heeft een team dat zich volledig richt op het versterken van onze diverse, gelijkwaardige en inclusieve cultuur. De centrale vraag van dit team is altijd ‘Wat heb je nodig om succesvol te zijn?’. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Het team doet onderzoek, voert gesprekken met collega's en scherpt de doelen en ambities aan. Ook zijn er trainingen om managers bewuster te maken van inclusie en onbewuste vooroordelen. De brandafdeling heeft het ‘Un-stereotype Framework’ ontwikkeld. Dat is een hulpmiddel waarmee we de mate van diversiteit en inclusie in communicatie-uitingen toetsen en verbeteren. Tot slot zijn er tientallen ‘trust buddies’ opgeleid, bij wie collega’s terecht kunnen voor hulp en advies bij discriminatie en pesterijen op de werkvloer.

LHBTIQ+
Je kunt pas het maximale uit jezelf halen als je de vrijheid voelt om volledig jezelf te kunnen zijn. VodafoneZiggo zet zich daarom actief in voor de LHBTIQ+ gemeenschap en heeft een medewerkersnetwerk dat het hele jaar door activiteiten organiseert. Op kantoor zijn genderneutrale wc's aanwezig. Daarnaast zijn we trotse hoofdsponsor van de Utrecht Canal Pride en partner van Amsterdam en Groningen Pride.

In 2022 leverden we een betekenisvolle bijdrage aan Pride met de ‘Role Real Models’ campagne vanaf de Pride in Utrecht, Amsterdam en Groningen. Met de campagne zetten wij onze technologie in om realistische rolmodellen voor en van de LHBTIQ+-community te tonen in het straatbeeld. Bezoekers van de Pride konden namelijk zelf model staan in deze campagne. De beelden waren direct zichtbaar op digitale schermen in de hele stad.

Queers Connected
Via ons medewerkersnetwerk Queers Connected kunnen collega’s van binnen en buiten de LHBTIQ+-gemeenschap met elkaar in gesprek gaan en deelnemen aan activiteiten en workshops, zoals een masterclass Gender & Sexuality.

Gender
Een goede gender-balans in de organisatie leidt tot betere beslissingen en draagt bij aan meer innovatie. Dat is de sterke overtuiging van VodafoneZiggo. We zijn ons ervan bewust dat er nog relatief weinig vrouwen in de telecomsector werken en we doen ons best om hier verandering in te brengen. Daarom werken wij er hard aan om de man/vrouw/x-verdeling in alle functies, niveaus en afdelingen te verbeteren.

VodafoneZiggo heeft als doel om 30 procent vrouwen te hebben in het totale personeelsbestand in 2025. In datzelfde jaar willen we 30 procent vrouwen hebben in onze hoogste managementlaag en 35 procent in onze directie. We nemen deel aan het initiatief ‘Talent to the Top’, dat als doel heeft om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top van het bedrijfsleven.

Sinds 2022 geldt bij fulltime vacatures dat elke kandidaat de keuze heeft om 32 uur te werken in plaats van 40 uur. Zo komen we tegemoet aan iedereen die liever parttime werkt, maar in het bijzonder aan vrouwen, omdat zij gemiddeld vaker parttime werken.

Sinds 2019 organiseren we bij VodafoneZiggo ‘Girls Day’, waarbij jonge meisjes kennismaken met ons bedrijf en de telecomsector. Verder werken we samen met ‘Women In Cable & Telecommunications’ om de positie van vrouwen in onze sector verder te versterken. We staan elk jaar uitgebreid stil bij ‘International Women’s Day’ met activiteiten en campagnes om vrouwen in ons bedrijf in de spotlight te zetten.

Women Connected
Ons medewerkersnetwerk Women Connected zet zich in voor het thema gender binnen VodafoneZiggo. Het organiseert regelmatig events en workshops. Zo was er tijdens International Women’s Day in 2022 een online Gender Bias Escaperoom, waar collega’s bewuster werden van vooroordelen over vrouwen.

Ability
Mensen met een beperking zijn bij VodafoneZiggo van harte welkom. Elk jaar bieden we een aantal van hen een volledige baan, die past bij hun behoeften en mogelijkheden. Hierbij staat één vraag centraal: ‘Wat heb je nodig om succesvol te zijn?’ Soms leidt dat tot een aangepast takenpakket, een gepersonaliseerde urenverdeling of andere hulpmiddelen.

Zo hebben we via de Edwin van der Sar Foundation collega’s met niet-aangeboren hersenletsel mogen verwelkomen als Data Analyst. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vervullen nu ook een deel van de monteurstaken, bijvoorbeeld het verzamelen van de juiste materialen. Op ons Central Office in Utrecht hebben we samen met onze partner C-talents ook een speciale koffiebar opgezet, waar dove mensen als ‘gebaarista’s’ werken en waar collega’s met gebarentaal koffie kunnen bestellen. Samen met onze partners EnergieQ en Onbeperkt Aan De Slag zoeken we actief naar talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Go-getters Connected
Voor collega’s met en zonder beperking is er ons medewerkersnetwerk Go-getters Connected. Dit netwerk dient als denktank voor het verbeteren van de toegankelijkheid op de werkvloer en in de digitale werkomgeving. Ook organiseert het netwerk evenementen en workshops, zoals een Lunch & Learn-sessie waarin collega’s vertellen over hun eigen beperking. We laten regelmatig collega’s met een beperking aan het woord via een persoonlijk verhaal op intranet en onze corporate website. Daarin vertellen zij over hun beperking en hoe ze daarmee omgaan tijdens het werk en in hun leven.

Interculturality
Binnen VodafoneZiggo werken mensen met verschillende nationaliteiten, culturele achtergronden, religieuze overtuigingen en etniciteiten. Deze grote diversiteit verrijkt onze organisatie, stimuleert wederzijds begrip en biedt een breder blikveld.

Onze kantoren zijn voorzien van stille kamers, waar mensen zich in alle rust en beslotenheid kunnen richten op hun religieuze, spirituele en culturele gebruiken. Ook staan we stil bij diverse religieuze feestdagen en organiseren we evenementen. Als VodafoneZiggo vinden we het belangrijk dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn en dit ook met trots mag uitdragen. Daarom hebben we een online rubriek, waarin collega’s met een persoonlijk verhaal een inkijkje geven in hun eigen leven, religie of cultuur.

Intercultural Connected
Om de diversiteit binnen VodafoneZiggo extra aandacht te geven, is ons medewerkersnetwerk Intercultural Connected opgericht. Hierin komen collega’s met diverse achtergronden samen en delen zij ervaringen en ideeën.