Als onderdeel van haar streven naar duurzaamheid heeft VodafoneZiggo een Sustainable Finance Framework ontworpen waarmee het bedrijf groene financieringsinstrumenten kan uitgeven voor de financiering of herfinanciering van projecten die het bedrijf in staat stellen haar People, Planet, Progress-doelstellingen te halen. Dit Framework komt in de plaats van het Green Bond Framework van VodafoneZiggo dat in december 2020 werd gepubliceerd.

Het meest recente Framework, dat in januari 2022 wordt gepubliceerd, legt vast welke projecten in aanmerking komen in het kader van het gebruik van opbrengsten, het projectevaluatie- en -selectieproces, beheer van opbrengsten en rapportage. In het Framework wordt ook ons nieuwe kader voor aan duurzaamheid gekoppelde financiering uiteengezet, dat betrekking heeft op key performance indicators, doelstellingen inzake duurzaamheidsprestaties, de kenmerken van financieringsinstrumenten, rapportage en verificatie.

Sustainalytics, een leverancier van onderzoek en analyses op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), heeft een second opinion over ons Framework uitgebracht. Sustainalytics is van mening dat het Framework geloofwaardig en impactvol is en aansluit bij de Green Bond Principles 2021, de Green Loan Principles 2021, de Sustainability-Linked Bond Principles 2020 en de Sustainability-Linked Loan Principles 2021. Verder is Sustainalytics van mening dat wij bijzonder sterke key performance indicators gekozen hebben en dat onze doelstellingen zeer ambitieus zijn.

In april 2021 heeft VodafoneZiggo zijn eerste Green Bond Progress Report uitgebracht, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe het kapitaal dat in het kader van het vorige Green Bond Framework is bijeengebracht, volledig is toegewezen en wat de bijbehorende impact is. Afhankelijk van de uitgifte van toepasselijke financieringsinstrumenten zal VodafoneZiggo verslag blijven uitbrengen over de toewijzing van opbrengsten en de daarmee verband houdende impact in het jaar/de jaren volgend op de uitgifte van eventuele toekomstige financieringsinstrumenten onder het huidige Framework.