Samenleving
Investeringen

Investeringen

Nederland behoort tot de landen met de beste digitale infrastructuur op het vlak van prijs, dekking en snelheid. Concurrentie op de telecommarkt heeft geleid tot twee landelijk dekkende vaste netwerken en (na de goedkeuring door de Europese Commissie van de overname van Tele2 door T-Mobile) drie landelijk dekkende mobiele netwerken.

Concurrentie tussen vaste infrastructuren (koper, coax en glasvezel) zorgt ervoor dat soms de een, dan weer de andere netwerktechnologie voorloopt. Dit haasje-over-effect voedt de prikkel om te blijven investeren in de uitrol en inzet van de nieuwste netwerktechnologieën. De technieken achter koper en coax zijn de afgelopen jaren verbeterd om glasvezel te kunnen evenaren. Deze ontwikkeling zorgde voor steeds hogere snelheden. De limieten van koper qua datacapaciteit en snelheid lijken bereikt, en coax doet niet meer onder voor glasvezel. Om coax te kunnen bijbenen, hebben onze concurrenten aangekondigd (opnieuw) te gaan inzetten op glasvezel, ondanks de hoge aanlegkosten.

Concurrentie op de mobiele markten heeft geleid tot innovatie en felle prijsdruk: bijna nergens ter wereld krijgt de gebruiker zoveel datategoed en snelheid voor relatief lage prijzen. Dankzij de investeringen in de mobiele netwerken, behoren deze nu tot de snelste in de wereld. De strijd om de gunst van de gebruiker is hevig, want de markt krimpt. Aanbieders stunten met prijzen en geven via combi-pakketten kortingen aan klanten die al vast internet afnemen.

Om in de toekomstige behoeften te kunnen voorzien, zijn aanzienlijke investeringen in de digitale infrastructuur nodig, zowel voor het onderhoud als het opwaarderen van de vaste en mobiele netwerken. Nederlanders doen steeds meer online, downloaden steeds meer content en hebben steeds hogere verwachtingen: het dataverbruik stijgt elk jaar met 40 tot 60%. VodafoneZiggo investeert jaarlijks ongeveer 20% van haar omzet in haar vaste en mobiele netwerken. In 2018 was dat ongeveer 800 miljoen euro. Om Nederland aan de top te houden, moet dus continu worden geïnvesteerd. Dit gaat niet vanzelf.

Investeringen komen van de telecomaanbieders zelf en die moeten er plannen voor maken. Voorspelbaarheid van beleid en investeringszekerheid zijn hierbij essentieel. Europese- en Nederlandse telecomwetgeving dienen private investeringen in infrastructuren en innovatie te stimuleren. Het is daarom goed dat de overheid en toezichthouders ons betrekken bij het vormen van nieuw beleid. De vaste en mobiele netwerken vormen het fundament voor de connectiviteit van Nederland.

In de tweede helft van 2018 lanceerde VodafoneZiggo de campagne 'Netwerk van de Toekomst'. VodafoneZiggo investeert hiermee in de opwaardering van de vaste en mobiele netwerken, voor iedereen, door heel Nederland. Zo maken we Gigabit-snelheden via de kabel mogelijk en sorteren we voor op de volgende generatie mobiele communicatie. Applicaties van de toekomst die we hiermee aanjagen zijn onder andere autonome mobiliteit, remote surgery, smart farming en virtual reality gaming. VodafoneZiggo zet in op haar Netwerk van de Toekomst.