Als telecombedrijf geloven we in de kracht van data en het belang van communicatie. Hiermee hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de bescherming van klantgegevens en het bewaken van de vertrouwelijkheid van communicatie. Dit gaat verder dan het naleven van wet- en regelgeving. Het succes van ons bedrijf is namelijk afhankelijk van de mate waarin klanten en medewerkers erop vertrouwen dat wij hun privacy respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is inmiddels van kracht. Waar we enkele jaren geleden nog druk bezig waren om meer bewustwording en kennis over het belang van gegevensbescherming op te doen en door te geven, kunnen we nu voortbouwen op reeds ondernomen activiteiten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

We informeren klanten uitgebreid over hoe we met persoonsgegevens omgaan via ons Privacy Statement en onze eigen medewerkers stellen we op de hoogte via een Privacyregeling. Klanten en medewerkers kunnen een overzicht van hun eigen gegevens opvragen via speciaal hiervoor ingerichte self service portals. We verwerken voornamelijk gegevens voor het kunnen nakomen van onze belofte, namelijk het verlenen van de aangekochte diensten.

In een aantal gevallen zien we kans om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn door meer met data te doen. Dit checken we vooraf bij klanten door hen een keuzemogelijkheid te bieden of zij dit al dan niet op prijs stellen. Daarnaast beoordelen we nieuwe initiatieven op potentieel privacy effect. We houden hierbij rekening met de vraag welke legitieme verwachtingen onze klanten of medewerkers op dit vlak van ons hebben.

Soms moeten we, via een gespecialiseerd team, meewerken met verzoeken om data te leveren aan politie of justitie om strafzaken op te kunnen lossen.  Ook vragen we externe dienstverleners die in opdracht van ons gegevens verwerken om dit volgens onze instructie te doen. Op deze manier proberen we de verantwoordelijkheid die op ons rust ook door te geven aan onze business partners. Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan hebben we als telecombedrijf al sinds 2012 een meldplicht om data inbreuken bij de verantwoordelijke autoriteit te melden. Nog belangrijker vinden we het echter om onze klanten op de hoogte te stellen wat ze kunnen doen op het moment er hierdoor een gerede kans bestaat op nadelige gevolgen. 

Onze Data Privacy Officer (DPO) draagt samen met de business en hiervoor aangestelde Privacy Champions zorg voor het feit dat iedereen zich op de hoogte kan stellen wat de privacy wet voor de eigen werkzaamheden betekent en welke verantwoordelijkheid een ieder hierin heeft. Gedurende het jaar organiseren we diverse trainings- en communicatiemomenten. Verder houden we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy en technologie bij.