5G ontketent de komende jaren een revolutie in de akkerbouw. Hele zwermen zelflerende robots verwijderen straks onder toezicht van een 'robotherder' (een nieuw beroep) op vele hectares onkruid tussen de wortelen, uien, witlof en spinazie. Steeds sneller, preciezer en vooral steeds duurzamer.

Die toekomst begint vandaag al bij Odd.Bot van Martijn Lukaart: "Met de toevoeging van 5G mobiele netwerktechnologie kunnen de robots sneller het land op en aan het werk." Odd.Bot heeft met succes een zelflerende robot met camera en 5G technologie gelanceerd die onkruid razendsnel herkent en tussen de gewassen weghaalt. Lees hoe deze technologie een revolutie kan ontketenen in de akkerbouw.

Duurzaam alternatief
Tech-startup Odd.Bot uit Flevoland heeft met succes een zelflerende robot met camera gelanceerd die onkruid razendsnel herkent en tussen de gewassen weghaalt: een duurzaam alternatief voor zowel chemische bestrijdingsmiddelen als handmatige onkruidbestrijding.

oddbot robot 5g akkerbouw landbouw bovenaf

Weed Whacker
De 'Weed Whacker' kan reeds zelfstandig onkruid herkennen, op basis van camerabeelden en op de robot aanwezige kunstmatige intelligentie. Na de onkruiddetectie volgt een stuursignaal en drukt een pons het kleinste onkruid terug de grond in, of wordt het onkruid uit de grond losgetrokken of geschept. De huidige versie kan 60% van het onkruid verwijderen, terwijl akkerbouwers aangeven dat 50% al heel veel helpt. Samen met de 5G Hub werkt de startup aan een volgend prototype, waarbij een operator de robot live op afstand kan volgen en controleren.

Weg met pesticiden
De Weed Whacker won in juli 2021 de 5G Hub Innovation Challenge. Hij is bedoeld voor gebruik in de vollegrondsgroenteteelt, bijvoorbeeld bij wortelen, zaaiuien, witlof en spinazie. Deze innovatie is een veelbelovend alternatief voor handmatige onkruidverwijdering in de biologische akkerbouw. Ook de reguliere akkerbouw gaat profiteren van de 5G-wiedrobot, want, zegt Lukaart: "Chemische bestrijdingsmiddelen zijn nadelig voor het bodemleven en de biodiversiteit. Daarom verbiedt de Europese Commissie tussen nu en 1 januari 2026 het gebruik van ruim de helft van deze middelen. Handmatige onkruidverwijdering vormt nauwelijks een alternatief, vanwege de hoge kosten en omdat personeel schaars is. Het verklaart waarom veel reguliere akkerbouwers mij nu al over de Weed Whacker benaderen."

oddbot robot 5g akkerbouw landbouw 1 close

Goedkoper dan handmatig
De huidige onkruidrobot wiedt 0,8 hectare per dag, vier keer meer dan wat een persoon in één werkdag handmatig kan verwijderen. Dat kan nog sneller en beter, want waar op dit moment 60 procent onkruidverwijdering al meer dan acceptabel is, denken de ontwikkelaars op termijn 80 procent te halen. De Weed Whacker moet ook goedkoper inzetbaar worden dan de 2.500 euro per hectare per groeiseizoen waarvan sprake is bij handmatige onkruidverwijdering in de biologische akkerbouw.

Support 5G Hub
Lukaart krijgt bij de doorontwikkeling van deze innovatie support van de 5G Hub en consultancybureau Strict. De 5G Hub is de testomgeving waarin VodafoneZiggo, Ericsson, Brainport Development en Hightech Campus ondernemers ondersteunen bij de ontwikkeling van maatschappelijk relevante innovaties waarin 5G mobiele netwerktechnologie een belangrijke rol speelt.

Loeren over het land
"De stap die wij nu met de 5G Hub willen zetten is dat een menselijke operator op een scherm - als het ware vanuit de robot - over het land meekijkt en ziet wat de robot beoogt te verwijderen. Als de robot wat mist, kan de operator op afstand ingrijpen en daarmee tevens het algoritme verbeteren. Wij willen met andere woorden de kennis van akkerbouwers en onkruidwieders over onkruid en onkruidverwijdering via Machine Learning in die robot integreren. De ondersteuning vanuit de 5G Hub is daarbij een belangrijke factor."

oddbot robot 5g akkerbouw totaalshot

Via 5G naar betaalbare robots
Met de 5G Hub wordt ook onderzocht hoeveel lichter, efficiënter en goedkoper de robot kan werken als de voor deze toepassing benodigde berekeningen (deels) op afstand plaatsvinden. Lukaart: "Je kunt de robot uitrusten met lage rekenkracht wanneer de voor de onkruiddetectie vereiste rekenkracht wordt verplaatst naar 'the edge': een server dichtbij, in het Vodafone-netwerk zelf. De robot stuurt dan via een mobiele 5G-verbinding alleen de camerabeelden door en krijgt vanuit het mobiele netwerk beelden met vierkantjes en benamingen terug, zodat hij weet waar hij welk soort onkruid moet verwijderen.'

Robotzwermen en herders
De schaalbaarheid van de wiedende robot zit volgens Lukaart sowieso niet in een steeds grotere machine die daarmee steeds zwaarder wordt, maar in het gebruik van meerdere systemen naast elkaar, die als een zwerm het land bewerken. "Wij werken toe naar een situatie waarin één 'robotherder' op afstand meekijkt met tien robots die over het land rijden. Uiteindelijk kunnen die robots zelfs gebruik maken van elkaars intelligentie. Zij kunnen dan met een nog grotere waarschijnlijkheid onkruid detecteren. Dat vermindert de kans dat zij per ongeluk gewasplantjes voor onkruid aanzien en ten onrechte verwijderen."

Meer interactie tussen mens en machine
Lukaart voorziet een toekomst met steeds meer interactie tussen mens en machine, waarbij de mens op afstand kan meekijken: "Nu vereist de wet nog dat de robotbestuurder zich op fysieke zichtafstand van de werkende robot bevindt. Op termijn zal die eis wegvallen, omdat je dankzij 5G mobiele netwerktechnologie van afstand een robot kunt besturen alsof je er zelf in zit."

Duizenden onkruidrobots in 2030
De Flevolandse techondernemer heeft geen twijfels dat de Weed Whacker van Odd.Bot een groot succes wordt: "Ik verwacht over vijf jaar ongeveer 500 robots die klanten via een Robot-as-a-Service overeenkomst op hun akkers laten werken. Na 2026 zal het snel gaan, als de chemische onkruidbestrijding grotendeels is verboden. In 2030 verwacht ik dat er duizenden van onze robots in zwermen op de akkers actief zijn."

Lees meer over innovatie

Foto's: InFlevoland/Maarten Feenstra