Verhalen
"Ik vind het achterhaald om mobieltjes te verbieden"

"Ik vind het achterhaald om mobieltjes te verbieden"

Docenten passen smartphone volop toe in klas

Leerlingen mogen van bijna alle docenten (91%) gebruik maken van smartphones tijdens de les. Dit bleek in 2016 uit onderzoek van GfK* in opdracht van Vodafone. Eerder berichtte Vodafone al dat bijna driekwart van de docenten toekomst ziet in de toepassing van technologie in de les. Het onderzoek van Vodafone is onderdeel van de Back to School-campagne.

Docenten staan smartphones in de les vooral toe als deze ook daadwerkelijk voor specifieke onderwijsdoeleinden worden gebruikt (88%). Een kleine groep docenten staat smartphones ook toe als deze niet voor het onderwijs worden gebruikt (7%). Dat smartphones steeds meer de norm worden in het klaslokaal blijkt ook uit het feit dat bijna een derde (30%) van alle docenten een WhatsApp-groep deelt met leerlingen. Bijna driekwart (72%) van de docenten ziet het als zijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van mobiele en technologische ontwikkelingen.

Technologie in het onderwijs
Een ruime meerderheid (74%) van de docenten wil leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin mobiele toepassingen onderdeel zijn van alledag. Zo zegt ook Gijs Palsrok, docent Engels en Nieuwe Media aan het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn en initiatiefnemer van Meestergijs.nl: "Smartphones spelen een belangrijke rol in mijn lessen. Ik vind het achterhaald om de telefoontjes te verbieden. Ik bedenk liever hoe ik technologie slim in kan zetten. Bijvoorbeeld door mijn leerlingen aan te moedigen om achtergrondfilmpjes over een bepaald onderwerp te bekijken op YouTube. Met mijn mentorklas deel ik ook een WhatsApp-groep. Het is de toekomst, daar kunnen we niet omheen."

back-to-school-klein

Back to School
Met Back to School maakt Vodafone docenten wegwijs in de wereld van digitaal onderwijs. Zo zijn er een aantal handige apps ontwikkeld waarmee de telecomprovider docenten wil stimuleren aan de slag te gaan met technologie in de klas. De Unlock to Learn app is één van de voorbeelden hoe mobiele communicatie gebruikt kan worden in het onderwijs. Bekijk de mini-docu waarin docente Sultan en leerling Ernest laten zien hoe de Unlock to Learn app Ernest door zijn examen geholpen heeft.


*BRON: onderzoek van GfK in juli 2016 onder een representatieve groep van 500 leerlingen en 500 docenten.