Verhalen
Klant aan het roer met nieuwe privacywet

Klant aan het roer met nieuwe privacywet

VodafoneZiggo klaar voor AVG

Klanten hebben vertrouwen in hoe VodafoneZiggo omgaat met hun gegevens, zo blijkt uit onderzoek. We werken hard om dat vertrouwen waard te zijn en te blijven.

VodafoneZiggo heeft privacy voortdurend hoog in het vaandel staan. We werken continu aan het beschermen van de privacy en gegevens van onze klanten.  Ook nu de strengere privacywetgeving van kracht wordt. We blijven voldoen aan de wensen van de maatschappij én aan onze eigen hoge eisen op dit gebied.

De nieuwe wet AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), die is aangenomen in de Europese Unie. De AVG beschermt de privacy van mensen. Bedrijven krijgen voortaan te maken met strengere regels rondom het verwerken en delen van persoonsgegevens van hun klanten en medewerkers.

Wat merken klanten hiervan?
Deze wet geeft klanten meer controle over hun gegevens. Zij kunnen inzien welke informatie wij opslaan in onze systemen. Ook is het duidelijker hoe we die gegevens beschermen en welke rechten klanten hebben om ze in te zien en aan te passen. Klanten kunnen ons ook de opdracht geven om al hun klantgegevens te wissen, bijvoorbeeld als ze vertrekken als klant. Dan krijgen ze geen e-mails of berichten meer, zoals aanbiedingen.

Bedrijven moeten ook duidelijker aangeven waar ze de klantgegevens voor willen gebruiken, bijvoorbeeld voor het opsturen van rekeningen of nieuwsbrieven, maar ook voor promotiecampagnes met partnerpartijen. Klanten kunnen naast de noodzakelijk vastgelegde gegevens specifieker aangeven wat ze wel of niet toestaan.

VodafoneZiggo heeft zijn beleid rondom deze bescherming van consumenten vastgelegd in een privacy-statement

Privacy dashboard
In de 'MijnZiggo'- 'MijnVodafone'-omgevingen bieden we klanten een volledig inzicht en controle over hun gegevens. Hier kunnen zij hun goedkeuringen regelen en aangeven via welke kanalen ze informatie willen ontvangen. De volgende informatie en functionaliteiten zijn vanaf 25 mei 2018 beschikbaar voor klanten:

1. Bewaartermijnen gegevens
2. Opvragen klantgegevens rapport
3. Wijzigen, overzetten of verwijderen van gegevens
4. Indienen bezwaarschrift

Jeugd en privacy
In ons educatieprogramma voor schoolkinderen, Online Masters, staan we ook stil bij de veranderingen in de wet en het belang van privacy. Zo sporen wij jongeren aan om bewust te kiezen welke informatie zij met wie delen. Ouders beslissen tot het zestiende levensjaar van een kind over zijn of haar privacy, daarna wordt het stokje overgedragen. Daarom is het belangrijk dat jongeren vóór hun zestiende al vertrouwd raken met dit onderwerp. Bijvoorbeeld door er met volwassenen en leeftijdsgenoten over te praten. Hieronder staat een preview van het lesprogramma over privacy.