Verhalen
“Onze digitale lat moet omhoog!”

“Onze digitale lat moet omhoog!”

VodafoneZiggo brengt digitale denkers samen voor digitaliseringsdebat

Hoe blijft Nederland economisch en digitaal koploper in Europa? Hoe bereiken we een inclusieve digitale maatschappij? Hoe verbinden wij mensen en technologie? En hoe geven wij het digitaliseringsdebat een nieuwe impuls? Diverse digitale denkers legden hun kaarten op tafel en gingen in gesprek.

Als het over digitalisering gaat, dan zijn economische groei, innovatie, cybersecurity en digitale vaardigheden de sleutelwoorden in het Regeerakkoord. Gelukkig is er aandacht voor het thema digitalisering, maar helaas ontbreekt een coherente en visionaire aanpak om een digitale transformatie te faciliteren. Tijd voor een eerlijke blik in de spiegel en een stevig gesprek. Legt Nederland de digitale lat wel hoog genoeg?

Wereldspeler 
“Het digitale ambitieniveau in Nederland is te laag”, stelt de CEO van VodafoneZiggo Jeroen Hoencamp in zijn welkomstspeech. "Nederland is koploper inzake connectiviteit, maar als de overheid geen maatregelen neemt om rechtszekerheid te creëren voor lange termijn investeringen in digitale infrastructuur dan lopen we het risico achter te raken." Hoencamp roept de regering op een eenduidige visie te ontwikkelen om digitalisering actief en consistent te ondersteunen. Het is noodzakelijk dat marktpartijen en de overheid hierin samenwerken. Volgens de CEO van VodafoneZiggo begint dit met het neerzetten van een duidelijke ambitie. Gevolgd door het vaststellen van de randvoorwaarden die nodig zijn om innovatie te bevorderen. Een nationale digitalisering-top onder leiding van minister-president Rutte kan hieraan een bijdrage leveren. 

"Als Nederland op wereldniveau wil blijven spelen, dan moeten we samenwerken", stelt Hoencamp.

Digitale vaardigheden 
Daarmee gaf Hoencamp de start voor het digitaliseringsdebat, waarbij geen enkele bezoeker in de slaapstand stond. Onder leiding van Diana Matroos gingen zes panelleden aan de hand van diverse stellingen in discussie over digitalisering. Beatrice Boots (directrice TechniekPact), Bas Verhart (Oprichter DFFRNT Media), Felienne Hermans (Assistent professor of technology, TU Delft), Oscar Kneppers (oprichter Rockstart) en Tom van der Lee (Tweede Kamerlid Groen Links) debatteerden over de manier waarop politiek, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar moeten samenwerken, de digitale stand van zaken in Nederland ten opzichte van de rest van de wereld en hoe we jongeren - maar ook ouderen – kunnen stimuleren om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Want de techniek hebben is één, maar we hebben ook mensen nodig die weten hoe ze ermee om moeten gaan. 

Benieuwd hoe onze captains of industry Nederland tot digitale wereldspeler willen maken? Check dan deze video over het digitaliseringdebat: