Het is druk op het kantoor bij VodafoneZiggo in Utrecht. De plek waar de Dag van Digitale Inclusie het eerste vervolg krijgt. Tientallen bedrijven en organisaties, verenigd in de Alliantie Digitaal Samenleven, komen in actie om de digitale kloof te dichten. De energie in de zaal is goed, alle stoelen zijn gevuld en er staat een stevig programma te wachten. Het doel? Het bedrijfsleven op het gebied van digitale inclusie in Nederland bijeenbrengen en initiatieven met elkaar verbinden.

Trots presenteert Wietske Kamsma, programmamanager van de Alliantie Digitaal Samenleven,  ‘Het Manifest: Dicht de digitale kloof’ dat als uitgangspunt wordt gebruikt in deze missie. “De vijf bouwstenen die we vorige keer samen creëerden, liggen hierin vast. Aan de hand van dit manifest pakken we vandaag door. Want in deze follow-up sessie is het tijd om te bepalen wat ieder van ons concreet gaat bijdragen. Eerst door bij elke bouwsteen ideeën te verzamelen. Daarna door vanuit je organisatie een actie te bedenken waarmee je direct aan de slag gaat. Met elkaar en met de Alliantie Digitaal Samenleven.”

Inclusie als strategie
VodafoneZiggo CEO Jeroen Hoencamp verwelkomt alle gasten nog eens hartelijk. Met speciale waardering voor een deelnemer van KPN. “Want juist samenwerking is nodig om dit maatschappelijke probleem op te lossen.” VodafoneZiggo is mede-initiatiefnemer van de Alliantie Digitaal Samenleven en aanjager van digitale inclusie in het bedrijfsleven. Om te laten zien dat het onderwerp hem menens is, gunt Jeroen het publiek ook een kijkje in de gloednieuwe strategie van VodafoneZiggo. Een van de vijf pijlers – en daarmee primaire doelen van het bedrijf – heet ‘Vooruitgang voor iedereen’, oftewel digitale inclusie.

2023 is het jaar om concreet te worden met elkaar, zegt Jeroen vastberaden. “En om samen een olievlek te creëren, met landelijk bereik.” Ter inspiratie licht hij toe hoe VodafoneZiggo nu al invulling geeft aan de vijf bouwstenen van het manifest. Van een branchebrede propositie voor mensen die een primaire behoefte als internet niet kunnen betalen, tot lobbyen bij het Ministerie van Onderwijs en lesgeven aan 225.000 mensen via het gratis Online Masters lesprogramma.

Snelle sessies en concrete ideeën
Pennen en post-its in de aanslag, tijd voor de eerste sessie. In verschillende ruimtes gaan de deelnemers aan het werk, bouwsteen voor bouwsteen. SeniorWeb, de Koninklijke Bibliotheek, Samsung, Ieder(in) – juist de diversiteit is opvallend. Spontaan worden er allerlei links gelegd. Wat opvalt is de hoeveelheid kennis die hier aanwezig is. Iemand van NS bijvoorbeeld, die zó uiteenzet hoe je heel specifiek doelgroepen selecteert om daar met ervaringsdeskundigen resultaatgericht aan te werken. Al na tien minuten wemelt het van de ideeën. Staat alles op papier? Dan is het tijd voor de volgende bouwsteen.

Na een korte break volgt de sessie om tot echte initiatieven te komen. Weer verzamelen groepjes zich rond de bouwstenen. Dit keer om plannen te bedenken die ze samen willen ontwikkelen. Een landelijk platform van ervaringsdeskundigen opzetten die er onder andere voor zorgt om websites en apps in lijn te brengen met de internationale standaarden voor digitale inclusie. Een ander idee is om een groot netwerk van informatie - en ontmoetingsplekken te creëren waarbij vrijwilligers uit het bedrijfsleven met verschillende expertise hulp en dienstverlening geven aan mensen die dit nodig hebben. Denk hierbij aan partijen zoals woningcorporaties, banken en verzekeraars.

Inclusie in aantocht
Een opleverdatum – 27 november 2023, de volgende Dag van Digitale Inclusie – zorgt voor druk op de ketel. Dan dienen 15 initiatieven op poten te staan. Op 26 juni volgt er nog één bijeenkomst als tussenstap. Maar links en rechts plannen mensen al eerdere afspraken, om ideeën verder uit te diepen en meer partijen aan te haken. De olievlek vloeit uit.

Lees ook het verslag van de eerste Dag van Digitale Inclusie, gehouden op 30 november 2022.