Society
Kansen voor kinderen

Kansen voor kinderen

VodafoneZiggo wil sociale uitsluiting van kwetsbare mensen tegengaan. We richten ons voornamelijk op kinderen en jongeren met minder kansen. We willen dat iedereen de kans heeft om volop mee te doen in de digitale samenleving. Zo verkleinen we de ongelijkheid in Nederland.

Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen en jongeren via het 100 Connected Schools-programma digitale vaardigheden te leren en mee te geven. Met ons medewerkersfonds stellen we technologie en mensen beschikbaar. Zij onderzoeken nieuwe manieren om jongeren te verbinden. Daarnaast stimuleren we mensen om technologie in te zetten voor innovaties die het leven van mensen verbeteren (InnovateforGood).

Programma’s:

100 Connected schools
 
We willen 100 schools in kansarme wijken in grote steden klaar maken voor de digitale toekomst. Dat doen we met:
- Online Masters lesprogramma
- Experience days: klassen brengen een bezoek aan onze kantoren en leren meer over de digitale wereld
- ‘Digitale toekomst Fonds’: 100 scholen kunnen door het fonds digitale middelen aanschaffen
- Extra ondersteuning van docenten via een lesprogramma van TU Delft

InnovateforGood 
We ontwikkelen creatieve en innovatieve projecten om sociale uitsluiting van jonge mensen tegen te gaan.
-Medewerkersfonds: met ons medewerkersfonds stellen we technologie en mensen beschikbaar. 
- InnovateforGood Incubator: medewerkers, partners en NGO’s onderzoeken nieuwe manieren om jongeren te verbinden. 

Instant Network
Het Vodafone Foundation ‘Instant Network’-team werkt samen met de NGO Télécoms Sans Frontières om mobiele telecomverbindingen te herstellen in rampgebieden. De internationale Vodafone Foundation beschikt over een team van vrijwilligers, allen in dienst van Vodafone, die getraind zijn om na een ramp tijdelijke communicatienetwerken te installeren. Hierdoor is communicatie voor reddingswerkers tijdens de hulpverleningsoperatie mogelijk en kunnen inwoners met elkaar en de buitenwereld contact maken. VodafoneZiggo heeft twee technologie medewerkers opgeleid die als vrijwilliger worden ingezet bij deze missies.

orkaan_sint_maarten_mast
Een verhaal uit de praktijk: "Alles is geknakt, weggewaaid of omgevallen"

De vrijwilligers hebben de volgende apparatuur stand-by staan:
- Instant Network – een mobiel 3G netwerk 
- Instant Charge – mobiele oplaadstations geschikt voor buiten met elk 66 oplaadpunten
- Instant Classroom – de digitale school in een koffer
- Instant WiFi – een door VodafoneZiggo ontwikkeld ‘WiFi netwerk in een koffer’. 
Meer informatie over Instant Network Emergence Response

Sociale sponsoring 
We sluiten partnerships het diverse organisaties waarbij de focus ligt op bescherming van kinderen en sociale participatie. 
Cruyff Foundation  
Fonds gehandicaptensport 
Raad van Kinderen 
Linda Foundation

Expertisebureau online kindermisbruik

Lees meer over de Vodafone Foundation