Vodafone Foundation
De Stichting Vodafone Netherlands Foundation, de Vodafone Nederland Foundation, zet sinds 2002 technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. De foundation is een onafhankelijke organisatie, onderdeel van een wereldwijd netwerk van 27 Vodafone Foundations. Door dit unieke netwerk van stichtingen kunnen we inspelen op specifieke maatschappelijke behoeften op het gebied van gezondheid, onderwijs en rampenbestrijding van de landen waarin Vodafone actief is. Lees meer over onze internationale activiteiten.

Visie, missie en strategie
We willen dat iedereen kan deelnemen aan de - digitale - samenleving. Daarom is onze ambitie om 1,6 miljoen mensen vooruit te helpen in de periode 2020 - 2025. Zo helpen we jong en oud met het ontwikkelen van digitale vaardigheden en brengen we mensen in moeilijke situaties via onze technologie in contact met hun familie en vrienden. Digitale vaardigheden ontwikkelen en toegang hebben tot digitale oplossingen kan sociaaleconomische ongelijkheid en de kans op sociale uitsluiting verkleinen. Daarnaast organiseert de Foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers.

Vodafone_Foundation_strategy_def


Speerpunten
1) Ontwikkelen van digitale vaardigheden voor jong en oud om kansen te vergroten, zoals Online Masters, Experience Days en Welkom Online. Lees meer >>

2) Beschikbaar stellen van technologische oplossingen voor de samenleving zoals Dreamlab en Instant Network. Lees meer >>

3) Inzet van medewerkers als vrijwilliger via het online platform ‘Step Up for Good’ en organisatie van inzamelingsacties voor goede doelen zoals sportevent de Connect Run, Matched Funding en de kerstveiling.

Organisatie en bestuur
De Vodafone Nederland Foundation is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel sinds 5 September 2002. De Foundation wordt gefinancierd door VodafoneZiggo (VodafoneZiggo Group Holding BV) en Vodafone Group Foundation (Vodafone Group Plc). Alle donaties van VodafoneZiggo verlopen via de Vodafone Nederland Foundation.

Volledige naam: Stichting Vodafone Netherlands Foundation
RSIN nummer: 811241051
Bezoekadres: Avenue Céramique 300, 6221KX Maastricht
Postadres: Postbus 1500, 6201BM Maastricht

Het bestuur bestaat uit drie VodafoneZiggo medewerkers en drie externe bestuursleden die advies geven over de strategie en de toekomstige richting en toezicht houden op de uitvoering van de strategie en de financiële verantwoording. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Vodafone Foundation. Zij hebben wel recht op een reiskostenvergoeding.

- Robin Kroes, voorzitter en Executive Director Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo
- Laura van Gestel, penningmeester en Directeur Brand, Communicatie & CSR bij VodafoneZiggo
- Sherry Rafiq, bestuurslid en Directeur Internal Communication & Engagement bij VodafoneZiggo
- Pieter Paul van Oerle, extern bestuurslid en Strategy Director bij The Next Web
- Louise Meijer, extern bestuurslid en Chief Marketing Officer at Exact
- Heleen Crielaard, extern bestuurslid en Group Marketing Director at Incentro

Financiële verantwoording
Download hieronder de jaarrapportages van de Vodafone Nederland Foundation van de afgelopen jaren.