Vandaag publiceert VodafoneZiggo haar eerste Integrated Annual Report. De hernieuwde strategie van het bedrijf, gericht op de best mogelijke klantervaring, staat centraal. VodafoneZiggo's ambities op het gebied van klimaat, (digitale) sociale inclusie en governance zijn stevig verankerd in de strategie. Daarmee zet VodafoneZiggo een belangrijke stap richting de toekomstige Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

VodafoneZiggo maakt in haar Integrated Report over 2022 naast financiële resultaten de impact op mens en milieu uitgebreid inzichtelijk. Dit markeert een belangrijke stap ter voorbereiding op de Europese richtlijn CSRD, die bedrijven vanaf boekjaar 2024 verplicht om gedetailleerder te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.

Voortgang duurzame doelen
VodafoneZiggo toont in het Integrated Report de voortgang van haar maatschappelijke- en duurzaamheidsambities. Het bedrijf heeft als doelstelling om haar CO2-uitstoot in 2025 met 50% te hebben verminderd ten opzichte van 2018. De CO2-uitstoot is reeds met 30% gedaald.

Om dit doel te bereiken neemt VodafoneZiggo maatregelen om de efficiëntie van het netwerk te vergroten. Met resultaat: ondanks het stijgende datagebruik op het netwerk in 2022,blijft het elektriciteitsgebruik dalen. Daarnaast beperkt het bedrijf de CO2-uitstoot van medewerkers door de inzet van elektrische voertuigen, zoals e-steps, voor hun monteurs. Ten slotte vermindert VodafoneZiggo het energiegebruik van klanten met behulp van energiezuinige producten en diensten. De nieuwe Mediabox Next Mini is met een stroomverbruik van tussen de 2,5 en 5 watt maar liefst 90% energiezuiniger dan zijn voorganger. Bovendien zorgen Internet of Things-oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering en betere klantervaring.

Samenleving vooruithelpen
VodafoneZiggo heeft als doel om twee miljoen mensen in de samenleving vooruit te helpen in de periode 2020 tot 2025. Afgelopen jaar bereikte VodafoneZiggo met haar programma's meer dan 200.000 mensen.

Het rapport bevat verschillende cases die illustreren hoe VodafoneZiggo een bijdrage levert om de maatschappij vooruit te helpen. Van een speciaal ontwikkeld lesprogramma om jongeren veilig online te laten zijn, tot aan het opzetten van mobiele noodnetwerken in grensgebieden rond Oekraïne. "Terwijl onze technologie werelden vergroot en afstanden verkleint, werken we er hard aan dat niemand achterblijft", aldus Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo.

Meegroeien met klantbehoeften
VodafoneZiggo verbindt dagelijks miljoenen mensen in Nederland. De vaste en mobiele netwerken behoren al jaren tot de beste in de wereld. Om deze koploperspositie te behouden, investeerde het bedrijf in 2022 fors in het vaste en mobiele netwerk. Eind 2022 bood VodafoneZiggo - als eerste provider in heel Nederland - internet aan met een snelheid tot 1 Gigabit per seconde.

Onze klanten vertrouwen op ons voor iets wat simpelweg onmisbaar is geworden: een betrouwbare verbinding. Daarom investeren we flink in een veilig en stabiel netwerk dat meegroeit met de veranderende behoeften van onze klanten in de digitale wereld”, aldus Ritchy Drost, CFO van VodafoneZiggo.

Home of entertainment
Daarnaast zet VodafoneZiggo in op een onderscheidend entertainmentaanbod voor haar klanten, met onder andere exclusieve tv-rechten voor UEFA-clubvoetbal. Ook zijn hoogwaardige streamingdiensten, zoals Disney+, toegevoegd aan het Ziggo-platform. Het entertainment- en sportaanbod reikt verder dan het scherm, met het Priority-programma kunnen klanten voorrang krijgen bij evenementen zoals concerten en sportwedstrijden.

Financiële resultaten
‘’2022 was voor VodafoneZiggo een succesvol jaar, waarin het bedrijf ondanks bredere macro-economische uitdagingen, alle financiële doelen behaalde’’, aldus Ritchy Drost, CFO van VodafoneZiggo. De totale omzet over het jaar 2022 bleef stabiel ten opzichte van 2021 en bedroeg circa 4,1 miljard euro. Nederland kreeg te maken met hoge inflatie, vooral door gestegen energiekosten. Dit heeft VodafoneZiggo in 2022 kunnen opvangen door kostenbesparingen. Als gevolg hiervan was de Adjusted EBITDA AL (EBITDA after leases) op jaarbasis stabiel. VodafoneZiggo investeerde bijna €950 miljoen (23,3% van de omzet) in de netwerken, producten en diensten om de netwerkcapaciteit en dekking uit te breiden en de klantervaring voortdurend te verbeteren.

VodafoneZiggo Integrated Annual Report over 2022 is online beschikbaar.

Integrated Report VodafoneZiggo 2022