In 2022 trad ze aan als Executive Director Strategy, Insights & Digital Transformation en sinds een juni 2023 is Fleur van Beem ook de ambassadeur van Queers Connected, het interne LGBTIQ+-netwerk van VodafoneZiggo. Een mooi moment om met haar in gesprek te gaan over haar tijd bij VodafoneZiggo, haar activistische visie op Diversity, Equity & Inclusion en haar bijzondere band met de queer-gemeenschap.

Niet langer nonsens tolereren
Over haar overstap naar VodafoneZiggo vertelt Fleur: ‘Na zeventien jaar bij Bain Strategy Consulting was het tijd voor vernieuwing. Mijn primaire drijfveer was de behoefte aan verandering om zo verder te groeien en andere kanten van mijn leiderschap te verkennen. De match met VodafoneZiggo was er niet alleen omdat ik als consultant veel trajecten in de telecomsector heb begeleid. In de aanloopgesprekken merkte ik een intrinsieke toewijding van het bedrijf aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI&I) - voor mij een absolute voorwaarde om me aan een organisatie te verbinden. Als maatschappij en als individu zijn we te ver gevorderd om nog langer nonsens op dat vlak te tolereren.’

Gepassioneerde activist
Fleur’s gedrevenheid op dit onderwerp komt niet uit het niets. ‘Voorheen werkte ik in een enorme mannencultuur, waardoor ik activistisch en gepassioneerd ben geraakt. Voor mij is DE&I geen zakelijke overweging; het is een fundamenteel recht voor iedereen om gelijke posities te bekleden. Inclusie, verbondenheid en authenticiteit staan hierbij voorop.

Helaas voelt het altijd nog als dat je jezelf mág zijn. Ik zou dat anders benaderen. Jezelf zíjn, zou een randvoorwaarde voor succes moeten zijn.’

In actie voor diversiteit
VodafoneZiggo streeft ernaar om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Om inzicht te krijgen op welke gebieden het goed gaat, maar vooral om te zien waar de organisatie kan verbeteren wordt jaarlijks een DE&I survey uitgevraagd. ‘83% van de collega’s geeft aan zichzelf te kunnen zijn en 78% geeft aan zich thuis te voelen. Een mooi resultaat. De antwoorden tonen echter ook aan dat er nog altijd mensen zijn die geen gelijke kansen ervaren. Daar moeten we echt wat mee doen. Zo hebben we in 2022 in verschillende business units het aannamebeleid aangepast om de genderverhouding te beïnvloeden. Ook hebben medewerkers hun vaardigheden en kennis vergroot met trainingen, bijvoorbeeld over psychologische veiligheid.’

Het is mooi dat we bij VodafoneZiggo geen top-downcultuur hebben met de boodschap ‘Je moet…’, maar dat er wordt gezegd: ‘Wat ga jij doen om DE&I-verbeteringen door te voeren?’. Zo leggen we het zeggenschap echt bij de afdeling’. Fleurs uiteindelijke streven voor de organisatie is om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn.

DE&I is als een dansfeest
Volgens Fleur zijn quota nodig om verschil te maken: ‘Quota zijn misschien niet populair, maar wel nodig om te versnellen. We hebben allemaal vooroordelen. Onderbewust houd je zo de status quo in stand, terwijl je ondertussen roept inclusief te zijn. Ik vergelijk het altijd met een sambadanser die is uitgenodigd voor een tangofeestje. Eenmaal daar geef je aan de tango niet te dansen, maar wel de samba. Mensen bieden je aan de tango te leren, maar je wilt de samba blijven dansen, wat niet past bij hun muziek. Dan vraag je de tangodansers dus te veranderen wat ze gewend zijn en dat is pijnlijk. De oplossing is muziek spelen die geschikt is voor beide dansen, waarbij authenticiteit mogelijk is. Quota, hoe ongemakkelijk ook, kunnen werkelijk DE&I-dynamiek veranderen.

Jezelf zijn in alle glorie
Fleur is zelf hetero, maar heeft een bijzondere band met de queer-gemeenschap. ‘Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe moeilijk het voor mijn zus was om pas op haar dertigste er openlijk voor uit te komen dat ze op vrouwen valt. Samen met haar maakte ik de ontdekkingsreis naar die nieuwe wereld. Dat was heel mooi, maar ook een weg met uitdagingen voor haar. Ik ervaarde daardoor dat het lastig kan zijn om je ‘volledige zelf’ mee te kunnen nemen, waar je ook naartoe gaat. Dat in combinatie met mijn passie voor DE&I maakt dat ik me heel betrokken voel bij de community.’

Fleur benadrukt het belang van LGBTIQ+-vertegenwoordiging in het senior management en stelt: ‘Zolang er niemand uit de community in het senior leiderschapsteam zit, laat ik me graag adviseren door Queers Connected. Ons medewerkersnetwerk dat zich samen met het DE&I team hard maakt voor een positieve werkomgeving voor queer-collega’s en een inclusieve samenleving. Ze zorgen ervoor dat DE&I-ambities bij VodafoneZiggo niet alleen mooie woorden, maar ook oprechte daden zijn. Denk aan het invoeren van de juiste verlofregelingen, maar ook het doorvoeren van genderneutrale wc’s op onze kantoren. Daarnaast is het belangrijk dat we de open cultuur uitdragen, daarom zorgen we voor interne en externe bewustwording en zichtbaarheid. Zo zijn we als hoofdpartner nauw betrokken bij de organisatie van Pride Utrecht, houden we interne workshops en zorgen we voor inclusieve merkuitingen.’

Op de slotvraag waarom Fleur het belangrijk vindt om als ambassadeur betrokken te zijn bij Queers Connected, antwoordt ze als volgt: ‘Helaas wordt hetero vaak nog gezien als de norm. Queers Connected doorbreekt deze heteronormativiteit, biedt een verfrissende kijk op beleidszaken en zet zich vastberaden in voor de representatie en acceptatie van queer-collega’s. Als SLT-sponsor sta ik volledig achter deze missie. Jezelf zijn in alle glorie, versterkt onze organisatie in alle opzichten.’