Verhalen
Thuiswerk-wens van personeel leidt tot ongemak bij bedrijven

Thuiswerk-wens van personeel leidt tot ongemak bij bedrijven

Onderzoek: ruim helft wil auto laten staan

Het grootste deel van werkend Nederland wil ook ná corona meer blijven thuiswerken en minder én duurzamer reizen tussen huis en werk. Dit blijkt uit een onderzoek onder werkend Nederland, uitgevoerd in opdracht van de Coalitie Anders Reizen, waar ook VodafoneZiggo deel van uitmaakt.

De gemiddelde thuiswerkende Nederlander wil ook in het post-coronatijdperk zeker voor de helft van de contracturen thuis blijven werken. Vier op de tien werkende Nederlanders (41%) wil in de toekomst minder vaak tot helemaal niet reizen en dan vooral de benzine- of dieselauto laten staan (51%). Meer dan de helft wil evenveel of meer met fiets of 'benenwagen'. Kortom, als we kijken naar de wensen van werknemers, is er een groot potentieel te zien voor de reductie van CO2-uitstoot.

Herdefiniëren
Opmerkelijk genoeg hebben 6 op de 10 werkgevers nog niets gecommuniceerd over de manier van werken ná corona en wil een deel van de werkgevers weer terugkeren naar het oude normaal. "We hebben nú de kans om het werken en reizen te herdefiniëren", stelt directeur Hugo Houppermans van de Coalitie Anders Reizen. "Wie toch teruggaat naar het oude normaal, ziet binnenkort talent vertrekken."

Stevige dilemma's
Met het versoepelen van de coronamaatregelen piept en kraakt de definitie van hoe een 'normale werkweek' eruit zou moeten zien. Werkgevers ervaren stevige dilemma's: enerzijds hebben werknemers behoefte aan globale richtlijnen voor de invulling van 'hybride werken' (deels op kantoor en deels thuis). Anderzijds blijken Nederlandse werknemers sterk te hechten aan de keuzevrijheid om thuis te mogen werken (71%) maar ook naar de werkplek te mogen (74%).

Omslag naar vertrouwen en vrijheid
Tegelijkertijd betekent hybride werken voor veel bedrijven een omslag van hiërarchie en controle naar een cultuur die uitgaat van vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit maakt dat veel werkgevers huiverig zijn een nieuwe norm te stellen waarbij mensen voortaan een substantieel deel van de werkweek thuis doorbrengen.

Leiderschap, werkgeluk, mobiliteit
Het onderzoek is een van de meest diepgaande en uitgebreide onderzoeken sinds de coronapandemie naar thuiswerken in Nederland, omdat het niet alleen ingaat op de voorkeuren van werknemers maar het ook thema's als leiderschap, bedrijfscultuur, werkgeluk en mobiliteit behandelt.

Keuzevrijheid
Zo laat het onderzoek zien dat werkenden het liefst zélf willen bepalen hoe, waar en wanneer ze werken. Deze keuzevrijheid draagt bij aan een hoger werkgeluk. Houppermans: "Dan moet je dus nu niet iedereen terug naar kantoor fluiten. Als we na een wereldwijde crisis van anderhalf jaar nog steeds niet de oude waardepatronen durven adresseren die het hybride werken in de weg staan, doen we onszelf en onze leefomgeving tekort."

Kansen op een rij
Ook identificeert het onderzoek volgens Houppermans meerdere kansen voor werkgevers. "Om een voorbeeld te noemen: bijna de helft (45%) van de werkende Nederlanders zegt dat het niet meer uitmaakt waar ze wonen om hun beroep te kunnen uitoefenen. Dit betekent dat werkgevers bij het werven van talenten kunnen putten uit een grotere vijver. In de 'war for talent' kunnen ze zich bovendien onderscheiden door hybride werken te faciliteren."

Schakel tussen top en werknemer
De 'middle manager' heeft een sleutelrol bij hybride werken zo zegt onderzoeker Mireille Koomen van I&O Research, dat het grootschalige onderzoek uitvoerde. "Strategische, tactische en praktische zaken liggen op één bureau bij de 'middle manager', die de schakel vormt tussen de top van de organisatie en de werknemer. Daarbij blijkt uit het onderzoek: hoe beter de manager in staat is om zijn of haar mensen op afstand te begeleiden, hoe liever mensen thuis willen werken."

Groei nodig

Een team leiden op afstand vraagt volgens Koomen om specifieke vaardigheden, iets waar veel leiders logischerwijs nog in moeten groeien. "Een mogelijk risico is dat de 'middle manager' de eigen behoeften, waarden en overtuigingen projecteert op medewerkers, die zich genoodzaakt voelen om naar kantoor te komen."

Geen corona-incident
Volgens Houppermans gaan bedrijven dat gesprek over hiërarchische verhoudingen, persoonlijke posities en waardepatronen nog vaak uit de weg. "En dat terwijl de coronacrisis onze prioriteiten heeft verlegd. Door langetermijnvragen en -visies met je hele bedrijf te bespreken, voorkomen we dat het nieuwe werken een corona-incident wordt. Laat het dan maar even ongemakkelijk zijn."

Coalitie
De Coalitie Anders Reizen begon in 2015 als een samenwerking van 15 CEO's in de trein naar de VN-klimaattop in Parijs. Inmiddels bestaat ze uit bijna 80 grote organisaties met een vertegenwoordiging van 500.000 medewerkers. Het gezamenlijke doel is het inzetten van werkgevers als ingang tot structurele verduurzaming, met als belangrijkste doel het halveren van de zakelijke CO2-uitstoot voor 2030 (ten opzichte van 2016).

Meer informatie over de coalitie en dit onderzoek staat op www.andersreizen.nu.