In ons bedrijf werken we met vele duizenden mensen samen, voor een veelvoud aan klanten. Om van elkaar te weten hoe we samen willen werken, is het van belang dat we samen gedragsregels afspreken en die opschrijven in een gedragscode. Zo'n gedragscode geeft richting aan ons dagelijkse doen en laten en het beschrijft welke regels er gelden binnen ons bedrijf: formeel, informeel en ethisch.