Samenleving
Sociale missie

Sociale missie

Technologie maakt dingen mogelijk, het geeft betekenis aan het leven van mensen, aan hun werk en aan de samenleving. VodafoneZiggo zorgt dat mensen overal met elkaar in verbinding kunnen zijn, waar, wanneer en met wie ze maar willen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan deze digitale maatschappij. Op een toegankelijke en verantwoorde manier. Met onze technologie willen we vooruitgang realiseren in het leven van al onze stakeholders. 'Empower a Digital Ready Society' noemen we dat.

VodafoneZiggo wil maatschappelijke impact creëren door enerzijds de positieve impact van de digitale samenleving te stimuleren en anderzijds de negatieve impact ervan te beperken. Dat vertaalt zich in ons doel voor de komende jaren: eind 2020 staat VodafoneZiggo bekend als het bedrijf dat de samenleving in staat stelt om de mogelijkheden van de digitale wereld op een verantwoordelijke manier te benutten.

Speerpunten 
Binnen onze maatschappelijke aanpak onderscheiden we drie onderdelen: digitaal leven, digitale oplossingen en verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zó in dat we op een ethische en verantwoorde manier zakendoen.

Vodafone Foundation
Een belangrijk onderdeel van de uitvoering van onze strategie ligt bij de Vodafone Foundation. Dit fonds zet sinds 2002 mobiele technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Daarnaast organiseert de foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers. 

Lees meer over ons beleid ten aanzien van milieu en sociale aspecten