Senioren 
Om senioren digitaal vaardiger en zelfredzamer te maken ontwikkelen we een online lesprogramma, dat de gemeente Amsterdam eind 2018 gaat inzetten voor het project 'Digimaat'. We koppelen jongeren als vrijwilliger (via stichting Sina) aan laagopgeleide senioren in de stadsdelen Zuid, Oost en Zuid-Oost. In 2019 gaan we het programma landelijk uitrollen.

Families 
Het digitale leven brengt families veel voordelen maar ook uitdagingen. Ouders vinden het vaak lastig om hun kinderen een goede mediaopvoeding te geven. We onderzoeken manieren om ouders en kinderen te ondersteunen bij het veilig en bewust gebruiken van internet, games en sociale media.