Drones, VR-projecten en aardappel-innovaties. Binnen het project 5Groningen volgen ze elkaar in rap tempo op. Rian Diedenhoven en Marc Cremers vertellen over de activiteiten in het hoge noorden, waarbij ook VodafoneZiggo een rol speelt.

Sinds 2016 vinden in Groningen experimenten plaats met 5G. Dat gebeurt onder de noemer 5Groningen. Daarin werkt VodafoneZiggo nauw samen met bedrijfsleven, non-profit instellingen en Agentschap Telecom aan de ontwikkeling van 5G in Nederland. Zo kunnen we de technische testen en pilotstudies naar de praktische toepasbaarheid van de nieuwste generatie mobiele netwerken voortzetten.

Bekijk de video waarin Rian en Marc een inkijkje geven in de opzet van het project én in drie voorbeelden van innovaties.