De duurzaamheidsdoelen van VodafoneZiggo gaan ver. En we doen er alles aan om ze te behalen. CSR Manager Morgane Patris vertelt welke duurzame ambities VodafoneZiggo precies najaagt. Én hoe die werkelijkheid worden. Een beweging waar iedereen bij nodig is.

Al onze sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden liggen vast in de CSR-strategie van VodafoneZiggo. "Ook onze duurzaamheidsdoelen", vertelt Morgane. Onder de noemer 'Planet' staat sinds 2020 een ambitieus doel op papier: de CO2-uitstoot in 2025 halveren ten opzichte van 2018. Morgane vertelt waar VodafoneZiggo nu staat, en wat er nodig is om dit doel te halen.

Grote kansen
Wat is duurzaam ondernemen? Morgane definieert het zo: "Aan de behoeften van onze huidige generatie voldoen, zonder die van toekomstige generaties te beperken." Een helder statement, dat helpt om praktische keuzes te maken. Dat zal ook nodig zijn, legt ze uit. "De IT-sector is goed voor 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot, met name door het energieverbruik. En maar 17% van de producten in onze sector wordt goed gerecycled. De rest eindigt op de vuilnisbelt."

"We hebben dus een grote verantwoordelijkheid. Of beter: een grote kans. Vier op de vijf Nederlandse consumenten vinden duurzaamheid belangrijk. Die willen we graag aan onze merken binden. En in de zakelijke sector? Daar wordt duurzaamheid steeds vaker een belangrijkere driver dan prijs. Een duidelijk signaal dat er iets is veranderd."

Echte uitdagingen
50% CO2-reductie in 2025. Bij onszelf én onze leveranciers. Dat laatste is misschien nog de grootste uitdaging, denkt Morgane. Je hebt minder invloed op anderen dan op jezelf. Toch is VodafoneZiggo goed op weg, laat ze met enkele grafieken zien. Alle lijnen lopen zoals ze horen te lopen. Maar het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt, waarschuwt ze erbij. "De grootste uitdagingen liggen voor ons."

Ken jezelf
Daarom is het belangrijk om te weten waar de meeste CO2-uitstoot precies vandaan komt. "Voor de eigen organisatie geldt dat 17% van de uitstoot van onze gebouwen komt, 7% van ons netwerk en maar liefst 76% ontstaat door reisbewegingen van onze mensen. We hebben ruim 1200 voertuigen op de weg, in een groot deel ervan rijden onze monteurs. Onze vloot elektrificeren heeft daarom hoge prioriteit. Daarnaast verduurzamen we onze netwerken en gebouwen. Buiten winkelcentra houden onze winkels de deuren ook al zo veel mogelijk dicht om energie te besparen."

Ken je keten
In de keten is het energieverbruik van onze producten goed voor 85% van alle uitstoot, rekent Morgane voor. "We hebben het over 9 miljoen modems en mediaboxen die dag en nacht aan staan. Zowel het aantal apparaten als de energie die ze verbruiken móét daarom omlaag. En flink, want het datagebruik van onze klanten neemt jaar op jaar toe. Het is een grote uitdaging om daarin te faciliteren en tegelijkertijd te verduurzamen. Een stap in de goede richting is onze laatste mediabox, de Next Mini. Die is acht keer zuiniger dan zijn voorganger en bestaat voor een groot deel uit gerecycled materiaal."

Iedereen aan boord
De grootste winst kunnen we boeken in vervoer en producten. Maar om wezenlijk te verduurzamen, moeten we naar álle facetten van ons bedrijf kijken. Ook is het belangrijk dat elke VodafoneZiggo-collega bijdraagt. Hoe? Dat maakt ze graag concreet. "Neem een stap terug en bedenk hoe het werk de duurzaamheidsdoelen raakt. Direct en indirect. Betrek het team en bedenk oplossingen die opgenomen kunnen worden in de planning. Zorg naast budget ook voor tijd en mensen, en ga het dóén. En als laatste: meet de impact van de oplossingen en deel de mooiste initiatieven. Zo worden vorderingen zichtbaar en inspireren we elkaar."

Goed bezig
De temperatuur omlaag brengen in de kantoren, duurzame papiersoorten gebruiken, je eigen koffiekop meenemen naar het werk. Tijdens haar presentaties komen vaak allerlei goede ideeën uit het publiek om de organisatie nog een stapje duurzamer te maken. Wat opvalt is dat Morgane haast bij elke suggestie kan vertellen dat VodafoneZiggo ermee bezig is, of dat die zelfs al is ingevoerd. “We zijn zeker op de goede weg.”