Eben Albertyn, Executive Director Technology van VodafoneZiggo, nam deel aan een rondetafelgesprek over de uitrol van 5G in Nederland, in de Tweede Kamer. Het vrijgeven van de 3,5 GHz band is daarbij essentieel, volgens hem.

De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) had deze bijeenkomst op 29 maart bijeengeroepen om meer inzichten te krijgen in wat 5G precies is, wat er nodig is voor het uitrollen van deze netwerken en hoe het Nederland (en de wereld) zal gaan veranderen. Twaalf experts vanuit diverse bedrijfstakken schoven aan. 

Een belangrijk gespreksonderwerp was de 3,5 GHz band, die op internationaal vlak is aangewezen voor 5G. In Nederland is deze frequentie nu niet beschikbaar, omdat het ministerie van Defensie deze band gebruikt voor de inlichtingendiensten. 

"VodafoneZiggo is ervan overtuigd dat de 3,5 GHz band uiterlijk in 2021 beschikbaar moet zijn voor 5G, als Nederland economisch en maatschappelijk aan de top wil blijven", benadrukte Albertyn. "Testen op deze band zouden al in 2018 mogelijk moeten zijn." De directeur wil graag dat het ministerie van EZK op korte termijn een overleg organiseert tussen het Agentschap Telecom, ministerie van defensie en de relevante (markt)partijen. Hij kreeg daarbij veel bijval van andere sprekers.

directie_EbenAlbertyn_mini.jpg

In Europa is Nederland koploper qua connectiviteit (snelheid, prijs en dekking van breedband internet). Dit is te danken aan het feit dat Nederland een sterke infrastructuurconcurrentie kent tussen landelijk dekkende vaste en mobiele netwerken die tot de beste ter wereld behoren, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Albertyn: "5G is zonder enige twijfel het belangrijkste netwerk van de nabije toekomst. We willen geen vertraging oplopen met de invoering ervan. We moeten ruim baan bieden aan deze toekomstige technologie, anders lopen we straks als Nederland achter de feiten aan." 

Van tevoren had VodafoneZiggo een position paper ingediend, waarin de Tweede Kamerleden alvast de standpunten van het bedrijf konden lezen. In de Tweede Kamer is al langer veel aandacht voor 5G en voor de 3,5 GHz band, en er zijn diverse belangwekkende moties over ingediend. Daarmee wordt een helder signaal afgegeven aan de regering. VodafoneZiggo zal zich blijven inzetten in het Haagse om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Bekijk de rondetafelbijeenkomst terug >>