Verhalen
VodafoneZiggo heeft oog voor blinden

VodafoneZiggo heeft oog voor blinden

In gesprek met slechtzienden om website te verbeteren

Als je blind of slechtziend bent, is het vaak lastig om via websites en apps informatie te vinden. Om toch ook voor deze doelgroepen goed vindbaar te zijn, verplaatste VodafoneZiggo zich in hun positie. Doel: beter bereikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

Bartiméus is een vereniging voor blinden en slechtzienden, Accessibility is het expertisecentrum voor de toegankelijkheid van ICT. Vertegenwoordigers van deze twee organisaties kwamen op bezoek op het centrale kantoor van VodafoneZiggo in Utrecht. Daar ontmoetten zij een groep van de Digital-afdeling die de gebruiksvriendelijkheid van de sites en apps wil vergroten.

De gesprekken met de mensen van Bartiméus, Accessibility én enkele blinde en slechtziende klanten leidden tot nieuwe inzichten. De VodafoneZiggo-collega’s deden tijdens de lunch blinddoeken op, om zo ook even te ervaren hoe het is om tijdelijk niets te zien. De uitkomsten van deze dag zal de afdeling Digital meenemen in haar projecten.

Bekijk of beluister de video: