Digideal zorgt voor duidelijke afspraken


Hoe begeleid je je kind op een positieve manier in de digitale wereld? Daarover gaat het gratis magazine WIJS, dat vandaag wordt gelanceerd door Vodafone en Ziggo in samenwerking met Mediawijsheid.nl (Netwerk Mediawijsheid) en Veiliginternetten.nl (ECP). Het gratis magazine is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Het biedt onder andere interviews, artikelen en een poster met tips om afspraken te maken over het gebruik van digitale media: de Digideal.

Veel ouders worstelen met het gebruik van digitale media in het gezin. Daarom zetten deze organisaties zich samen in om ouders inzicht te geven in de digitale leefwereld van kinderen. Er komen experts, ouders en kinderen aan het woord. Verder bevat het magazine informatie en tips & tricks over actuele en toekomstige digitale ontwikkelingen, uitleg over kansen en uitdagingen rond mediaopvoeding en verwijzingen naar online informatie. Zo geeft ex-Apple-topvrouw en onderwijsadviseur van de regering-Obama Karen Cator advies aan ouders over het belang van digitaal onderwijs. WIJS is ook interessant voor opvoed- en onderwijsprofessionals.

Digideal
Onderdeel van het magazine is de Digideal, een vragenlijst om afspraken te maken over het gebruik van digitale media. De Digideal is zo ontwikkeld dat een ouder samen met zijn of haar kind afspraken kan maken waar zij beiden achter staan, in plaats van regels op te leggen. Door samen hierover te praten en afspraken te maken kunnen ouders en kinderen beter omgaan met de digitale wereld.

Deelnemen aan de digitale samenleving
VodafoneZiggo vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving en in staat is dit bewust en verantwoord te doen. Eerder ontwikkelde het bedrijf ook met medewerking van het Netwerk Mediawijsheid en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het lesprogramma Online Masters voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en Welkom Online voor senioren met als doel kinderen en senioren digitaal vaardiger te maken.

Waar verkrijgbaar?
Het gratis magazine WIJS is vanaf 17 mei verkrijgbaar in alle Vodafone en Ziggo winkels en in 500 grote bibliotheken. Het magazine en de poster zijn beide ook als PDF beschikbaar via http://www.vodafoneziggo.nl/wijs.

WIJS is ontwikkeld door Vodafone en Ziggo in samenwerking met Mediawijsheid.nl (Netwerk Mediawijsheid) en Veiliginternetten.nl (ECP).