Het bedrijf Odd.Bot is door Vodafone Business als eerste Nederlandse onderneming onderscheiden als ‘Fit for the Future’. De innovatieve start-up die zich richt op het ontwikkelen van robots voor het verwijderen van onkruid, behaalde een ruime score aan de hand van de Fit for the Future-criteria. Als bewijs en erkenning van deze prestatie kent Vodafone Business het bedrijf het predicaat ‘Fit for the Future’ toe.

Naast de jaarlijkse Fit for the Future-rapporten van Vodafone Business, waarin zakelijke succesfactoren voor bedrijven worden gemeten voor nu en in de toekomst, geeft Vodafone Business nu ook inzicht in welke bedrijven in Nederland als Fit for the Future worden aangemerkt.

John van Vianen, Executive Director Zakelijke markt VodafoneZiggo: “Vodafone Business heeft als missie om ondernemers te helpen succesvol te zijn in een steeds digitaler wordende wereld. Daarom onderzoeken wij elk jaar waar Nederlandse bedrijven op vooruitlopen, maar ook waar de kansen nog liggen. Met deze inzichten kunnen wij anderen, maar ondernemingen ook elkaar inspireren.”

Meer dan een onkruid-wiedende robot
Martijn Lukaart, founder van Odd.Bot, had aanvankelijk het plan een on-demand delivery robot te ontwikkelen. Maar hij zag een andere uitdaging: de transitie naar duurzame akkerbouw. Nu, vijf jaar later zullen op meerdere akkers in Nederland de smart robots van Odd.Bot dit voorjaar zichtbaar zijn. “Door de combinatie van kunstmatige intelligentie en een slimme camera kunnen de robots het verschil tussen onkruid en gewas onderscheiden. Door edge technologie wordt de intelligentie die deze robot vergaart gedeeld via het mobiele netwerk met de boer”, aldus Martijn Lukaart.

Fit For the Future-bedrijven blijken succesvoller
Fit for the Future-bedrijven kenmerken zich door ‘klaar voor de toekomst’ te zijn en bovengemiddeld te scoren op een aantal FFtF-criteria, zoals technologische ontwikkeling, toekomstbestendige strategie en vermogen om in een veranderende markt mee te bewegen. De Fit For the Future-status is voor bedrijven een erkenning voor succesvol ondernemen, groei en ontwikkeling welke symbool staan voor een grotere kans op overleving en succes. Het toont tevens het voorop lopen in de markt en vormt een inspiratie voor andere bedrijven. Zo waren dit aan het begin van de pandemie ook de bedrijven die snel en succesvol omschakelden naar vormen van hybride werken. Zij en andere ondernemingen welke aan de FFtF-criteria voldoen zullen in de toekomst ook een predicaat ontvangen en daarmee anderen inspireren zich klaar te stomen voor de toekomst binnen hun eigen branche.