Kinderen vinden het ingewikkeld om met hun ouders over gamen en social media te praten. Dat blijkt uit een recente analyse van YoungCrowds, een enquête onder schoolkinderen van groep 7 en 8. De resultaten van het vandaag gepubliceerde onderzoek Monitor mediagebruik 7 - 12 jaar laat dit ook vanuit het perspectief van de ouders zien. Slechts 27% van de ouders geeft aan de afgelopen maand met hun kind gepraat te hebben over ervaring op social media en internet en 26% sprak samen over ervaringen tijdens het gamen. Om dit gesprek tussen ouders en kinderen te bevorderen is vandaag Mediamatties gelanceerd, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven en VodafoneZiggo.

“De digitale wereld verandert snel, we willen dat zowel jong als oud hieraan kan deelnemen. Samen met partners ontwikkelen we programma’s zodat iedereen vaardig, veilig en bewust online kan zijn. Mediagebruik en gamen onder kinderen is populairder dan ooit. Via lesprogramma’s faciliteren we al jaren het gesprek over omgaan met media op scholen. Met Mediamatties kan op een laagdrempelige manier ook thuis het gesprek hierover worden gestart om de digitale leefwerelden bij elkaar te brengen”, geeft Louise Meijer, hoofd Vodafone Foundation en directeur CSR VodafoneZiggo aan.

mediamatties_logo

Onderzoek monitor mediagebruik
Uit de Monitor mediagebruik 7 - 12 jaar komt van de verschillende opvoedstrategieën voor mediagebruik supervisie (bijvoorbeeld helpen bij online huiswerk) het meest voor; gemiddeld doet 46% van de ouders dit. Een kwart (26%) geeft aan het lastiger te vinden om in deze tijden het mediagebruik van het kind in te perken en ongeveer de helft (48%) van de ouders geeft aan dat hun kind sinds de lockdown beduidend meer achter een beeldscherm zit dan voorheen. Restricties opleggen doet gemiddeld maar 28% van de ouders. Terwijl hetzelfde onderzoek uitwijst dat ouders twijfelen aan de mediavaardigheden van hun kinderen; aan hun vermogen goed om te gaan met social media, maar ook het onderscheiden van echt en onecht om zo mediaboodschappen goed te kunnen duiden.

Preventie
Volgens dr. Peter Nikken, onderzoeker van Media Monitor, is bewustwording van het mediagebruik niet alleen voor de korte termijn van belang voor het welzijn van een kind. Ouders die nu het gesprek aangaan met hun zoon of dochter over mediagebruik behoeden hun kind voor schade op de langere termijn. Dat geldt zowel voor de fysieke gesteldheid: te weinig beweging, slechte slaapcyclus, gehoorbeschadiging, slechter zicht of nek- en rugklachten, als voor de mentale gesteldheid. “Hoe meer een kind zich bewust is van wat zich afspeelt op media, hoe weerbaarder het is richting de puberteit en volwassenheid”, aldus prof. dr. Peter Nikken.

Mediamatties biedt mooie opening gesprek
Om als ouder ondersteuning te bieden en het gesprek te openen over het (social) mediagebruik, is Mediamatties ontwikkeld - een quiz voor ouder en kind. De quiz is bereikbaar via Mediamatties en is bedoeld voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar en hun ouders/opvoeders. Door tegelijkertijd samen te spelen op ieder een eigen scherm, krijgen ze een kijkje in elkaars online wereld. In 20 minuten krijgen ze via creatieve vragen inzicht in elkaars mediagebruik. Zijn ze het altijd met elkaar eens, of zijn er verschillen? Het samen in gesprek gaan is een bewezen effectieve (media) opvoedstrategie die door opvoedkundigen wordt aangeprezen.

Gelijke kansen in een digitale samenleving
VodafoneZiggo wil zowel jong als oud de vaardigheden leren om mee te komen in de digitale samenleving en mensen in staat stellen dit verantwoord te doen. Samen met partners ontwikkelt VodafoneZiggo programma’s zoals Online Masters, Welkom Online om iedereen vaardig, veilig en bewust mee te laten doen in de digitale wereld.

quiz vraag